MS Office dla Asystentek i  Office Managerów

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

MS Office - Aplikacje biznesowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

MS Office dla Asystentek i Office Managerów
3-dniowe warsztaty

21 01 2019 - 23 01 2019 - Warszawa
13 02 2019 - 15 02 2019 - Warszawa
05 03 2019 - 19 03 2019 - Warszawa

Microsoft Excel - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
poziom podstawowy

17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
17 12 2018 - 18 12 2018 - Gdańsk
24 01 2019 - 25 01 2019 - Gdańsk
21 02 2019 - 22 02 2019 - Warszawa

Microsoft Excel - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
poziom średniozaawansowany

13 12 2018 - 14 12 2018 - Poznań
19 12 2018 - 20 12 2018 - Warszawa
14 01 2019 - 15 01 2019 - Warszawa
21 01 2019 - 22 01 2019 - Wrocław
24 01 2019 - 25 01 2019 - Szczecin
28 01 2019 - 29 01 2019 - Gdańsk
18 02 2019 - 19 02 2019 - Poznań
21 02 2019 - 22 02 2019 - Kraków
25 02 2019 - 26 02 2019 - Warszawa
25 02 2019 - 26 02 2019 - Katowice
11 03 2019 - 12 03 2019 - Warszawa

Microsoft Excel - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
poziom zaawansowany

17 12 2018 - 18 12 2018 - Poznań
19 12 2018 - 20 12 2018 - Warszawa
11 02 2019 - 12 02 2019 - Warszawa
21 02 2019 - 22 02 2019 - Katowice
25 02 2019 - 26 02 2019 - Wrocław
25 02 2019 - 26 02 2019 - Poznań
13 03 2019 - 14 03 2019 - Gdańsk
13 03 2019 - 14 03 2019 - Warszawa
14 03 2019 - 15 03 2019 - Szczecin
21 03 2019 - 22 03 2019 - Kraków

Wykorzystanie MS Excel w pracy działu sprzedaży
poziom średniozaawansowany

07 01 2019 - 08 01 2019 - Warszawa
25 02 2019 - 26 02 2019 - Warszawa
13 03 2019 - 14 03 2019 - Warszawa

Wykorzystanie MS Excel w pracy działu sprzedaży
poziom zaawansowany

14 01 2019 - 15 01 2019 - Warszawa
11 02 2019 - 12 02 2019 - Warszawa
11 03 2019 - 12 03 2019 - Warszawa

MS Excel w Księgowości - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego

17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
29 01 2019 - 30 01 2019 - Warszawa
26 02 2019 - 27 02 2019 - Warszawa
19 03 2019 - 20 03 2019 - Warszawa

Excel w praktyce finansowej
warsztaty komputerowe

19 12 2018 - 21 12 2018 - Warszawa
04 02 2019 - 06 02 2019 - Warszawa
11 03 2019 - 13 03 2019 - Warszawa
08 04 2019 - 10 04 2019 - Warszawa

Zastosowanie Excela w controllingu

17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
21 02 2019 - 22 02 2019 - Warszawa

Microsoft Excel dla działu marketingu

07 01 2019 - 08 01 2019 - Warszawa
11 03 2019 - 12 03 2019 - Warszawa

MS Excel dla HR - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR - poziom I

07 01 2019 - 08 01 2019 - Warszawa
11 02 2019 - 12 02 2019 - Warszawa
11 03 2019 - 12 03 2019 - Warszawa

MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom II

14 01 2019 - 15 01 2019 - Warszawa
25 02 2019 - 26 02 2019 - Warszawa
25 03 2019 - 26 03 2019 - Warszawa

Excel w controllingu personalnym

16 01 2019 - 17 01 2019 - Warszawa
19 02 2019 - 20 02 2019 - Warszawa

Mierniki w działaniach personalnych i działaniach działu personalnego – praktyczne warsztaty z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

16 01 2019 - 17 01 2019 - Warszawa
19 02 2019 - 20 02 2019 - Warszawa

MS Excel – tabele przestawne

19 12 2018 - Warszawa
12 03 2019 - Warszawa
09 04 2019 - Warszawa

Formuły tablicowe w Microsoft Excel - magia Ctrl+Shift+Enter

20 12 2018 - Warszawa
08 03 2019 - Warszawa
11 03 2019 - Warszawa

Analiza statystyczna danych w Excelu

13 02 2019 - 15 02 2019 - Warszawa
15 05 2019 - 17 05 2019 - Warszawa

Wizualizacje informacji biznesowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel

14 12 2018 - Warszawa
18 02 2019 - Warszawa
15 04 2019 - Warszawa

Power Query - pobieranie i zaawansowane przekształcanie danych w MS Excel

19 12 2018 - 20 12 2018 - Warszawa
11 03 2019 - 12 03 2019 - Warszawa
13 05 2019 - 14 05 2019 - Warszawa

Power Pivot - MS Excel

25 01 2019 - Warszawa
22 02 2019 - Warszawa
18 03 2019 - Warszawa

Visual Basic for Applications (VBA) - Microsoft Excel
4-dniowe warsztaty komputerowe

21 01 2019 - 24 01 2019 - Warszawa
19 03 2019 - 22 03 2019 - Warszawa

PROMOCJA

Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych
3-dniowe warsztaty komputerowe

12 12 2018 - 14 12 2018 - Warszawa
20 02 2019 - 21 02 2019 - Warszawa
10 04 2019 - 12 04 2019 - Warszawa

Tworzenie profesjonalnych prezentacji - Microsoft PowerPoint

12 12 2018 - Warszawa
22 02 2019 - Warszawa
22 03 2019 - Warszawa

Prezentacja danych MS Excel w MS PowerPoint

Microsoft Word - tworzenie profesjonalnych dokumentów
poziom podstawowy

11 02 2019 - 12 02 2019 - Warszawa
11 04 2019 - 12 04 2019 - Warszawa

Microsoft Word - tworzenie profesjonalnych dokumentów
poziom średniozaawansowany

13 12 2018 - 14 12 2018 - Warszawa
11 02 2019 - 12 02 2019 - Warszawa
11 04 2019 - 12 04 2019 - Warszawa

Microsoft Word - tworzenie profesjonalnych dokumentów
poziom zaawansowany

17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
17 01 2019 - 18 01 2019 - Warszawa
07 03 2019 - 08 03 2019 - Warszawa

Microsoft Outlook - zarządzanie kontaktami i pocztą

15 02 2019 - Warszawa
12 04 2019 - Warszawa

Microsoft Visio - tworzenie diagramów

12 12 2018 - Warszawa
22 03 2019 - Warszawa
19 04 2019 - Warszawa

Microsoft Project - zarządzanie projektami
poziom podstawowy

19 12 2018 - 20 12 2018 - Warszawa
24 01 2019 - 25 01 2019 - Warszawa
11 03 2019 - 12 03 2019 - Warszawa

Nasi Klienci