MS SQL Server – efektywna praca z danymi

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Zarządzanie danymi - Access, SQL

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

MS SQL Server - efektywna praca z danymi

Promocja!

14 12 2020 - 17 12 2020 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

07 12 2020 - 08 12 2020 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

09 12 2020 - 10 12 2020 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I i II stopnia - szkolenie 4 dniowe

07 12 2020 - 10 12 2020 - Warszawa

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

07 12 2020 - Warszawa

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

08 12 2020 - 09 12 2020 - Warszawa

Microsoft Access
ekspert

02 12 2020 - 04 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci