Promocja MS SQL Server 2014 – efektywna praca z danymi

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Zarządzanie danymi

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Promocja
MS SQL Server 2014 - efektywna praca z danymi

25 09 2017 - 28 09 2017 - Warszawa
14 11 2017 - 17 11 2017 - Warszawa

Promocja
SQL Server 2012
start

17 10 2017 - 19 10 2017 - Warszawa

SQL Server 2012
ekspert

06 11 2017 - 08 11 2017 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

09 10 2017 - 10 10 2017 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

11 10 2017 - 12 10 2017 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I i II stopnia

09 10 2017 - 12 10 2017 - Warszawa

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

04 12 2017 - Warszawa

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

05 12 2017 - 06 12 2017 - Warszawa

Microsoft Access
start

09 10 2017 - 10 10 2017 - Warszawa

Microsoft Access
ekspert

11 10 2017 - 13 10 2017 - Warszawa

Microsoft Access - raportowanie danych

16 10 2017 - 18 10 2017 - Warszawa
11 12 2017 - 13 12 2017 - Warszawa

Microsoft Access – korzystanie z gotowych baz danych

20 10 2017 - Warszawa

Microsoft Access – automatyzacja pracy z danymi

11 10 2017 - 13 10 2017 - Warszawa

Microsoft Access – budowanie nowych baz danych

23 10 2017 - 25 10 2017 - Warszawa

IBM Cognos TM1: Administracja

13 12 2017 - 14 12 2017 - Warszawa

IBM Cognos TM1: Analizy

02 10 2017 - Warszawa
15 12 2017 - Warszawa

IBM Cognos TM1: Modelowanie

15 11 2017 - 17 11 2017 - Warszawa

IBM Cognos BI: Tworzenie Analiz – Analysis Studio

IBM Cognos BI: Aktywne Tworzenie Raportów – Active Reports

16 10 2017 - Warszawa

IBM Cognos BI: Zaawansowane Tworzenie Raportów

20 11 2017 - 22 11 2017 - Warszawa

IBM Cognos BI: Modelowanie Metadanych - Framework Manager

23 10 2017 - 25 10 2017 - Warszawa

IBM Cognos BI: Administrowanie i Zabezpieczenia

IBM Cognos BI: Tworzenie Raportów – Report Studio

16 11 2017 - 17 11 2017 - Warszawa

IBM Cognos TM1: Użytkownik systemu

09 10 2017 - Warszawa

IBM Cognos BI: Workspace Advanced

13 11 2017 - Warszawa

Nasi Klienci