Promocja MS SQL Server 2014 – efektywna praca z danymi

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Zarządzanie danymi

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Promocja
MS SQL Server 2014 - efektywna praca z danymi

20 11 2017 - 23 11 2017 - Warszawa

Promocja
SQL Server 2012
start

04 12 2017 - 06 12 2017 - Warszawa

SQL Server 2012
ekspert

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

20 11 2017 - 21 11 2017 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

22 11 2017 - 23 11 2017 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I i II stopnia

20 11 2017 - 23 11 2017 - Warszawa

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

04 12 2017 - Warszawa

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

05 12 2017 - 06 12 2017 - Warszawa

Microsoft Access
start

20 11 2017 - 21 11 2017 - Warszawa
11 12 2017 - 12 12 2017 - Warszawa

Microsoft Access
ekspert

22 11 2017 - 24 11 2017 - Warszawa
13 12 2017 - 15 12 2017 - Warszawa

Microsoft Access - raportowanie danych

11 12 2017 - 13 12 2017 - Warszawa

Microsoft Access – korzystanie z gotowych baz danych

Microsoft Access – automatyzacja pracy z danymi

Microsoft Access – budowanie nowych baz danych

IBM Cognos TM1: Administracja

13 12 2017 - 14 12 2017 - Warszawa

IBM Cognos TM1: Analizy

15 12 2017 - Warszawa

IBM Cognos TM1: Modelowanie

IBM Cognos BI: Tworzenie Analiz – Analysis Studio

IBM Cognos BI: Aktywne Tworzenie Raportów – Active Reports

IBM Cognos BI: Zaawansowane Tworzenie Raportów

20 11 2017 - 22 11 2017 - Warszawa

IBM Cognos BI: Modelowanie Metadanych - Framework Manager

IBM Cognos BI: Administrowanie i Zabezpieczenia

IBM Cognos BI: Tworzenie Raportów – Report Studio

IBM Cognos TM1: Użytkownik systemu

IBM Cognos BI: Workspace Advanced

Nasi Klienci