Promocja MS SQL Server 2014 – efektywna praca z danymi

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Zarządzanie danymi

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

PROMOCJA

MS SQL Server 2014 - efektywna praca z danymi

12 06 2018 - 15 06 2018 - Warszawa

PROMOCJA

SQL Server 2012
start

04 06 2018 - 06 06 2018 - Warszawa

SQL Server 2012
ekspert

27 06 2018 - 29 06 2018 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

02 07 2018 - 03 07 2018 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

04 07 2018 - 05 07 2018 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I i II stopnia

02 07 2018 - 05 07 2018 - Warszawa

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

08 06 2018 - Warszawa
06 08 2018 - Warszawa

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

02 07 2018 - 03 07 2018 - Warszawa
27 08 2018 - 28 08 2018 - Warszawa

Microsoft Access
start

24 05 2018 - 25 05 2018 - Poznań
12 06 2018 - 13 06 2018 - Warszawa

Microsoft Access
ekspert

06 06 2018 - 08 06 2018 - Warszawa
11 07 2018 - 13 07 2018 - Warszawa

Microsoft Access - raportowanie danych

09 07 2018 - 10 07 2018 - Warszawa

Microsoft Access – korzystanie z gotowych baz danych

13 07 2018 - Warszawa
20 08 2018 - Warszawa

Microsoft Access – automatyzacja pracy z danymi

16 07 2018 - 18 07 2018 - Warszawa
03 09 2018 - 05 09 2018 - Warszawa

Microsoft Access – budowanie nowych baz danych

23 07 2018 - 25 07 2018 - Warszawa
10 09 2018 - 12 09 2018 - Warszawa

IBM Cognos TM1: Administracja

IBM Cognos TM1: Analizy

IBM Cognos TM1: Modelowanie

IBM Cognos BI: Tworzenie Analiz – Analysis Studio

IBM Cognos BI: Aktywne Tworzenie Raportów – Active Reports

IBM Cognos BI: Zaawansowane Tworzenie Raportów

IBM Cognos BI: Modelowanie Metadanych - Framework Manager

IBM Cognos BI: Administrowanie i Zabezpieczenia

IBM Cognos BI: Tworzenie Raportów – Report Studio

IBM Cognos TM1: Użytkownik systemu

IBM Cognos BI: Workspace Advanced

Nasi Klienci