Promocja MS SQL Server 2014 – efektywna praca z danymi

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Zarządzanie danymi

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Promocja
MS SQL Server 2014 - efektywna praca z danymi

09 04 2018 - 12 04 2018 - Warszawa

Promocja
SQL Server 2012
start

23 04 2018 - 25 04 2018 - Warszawa

SQL Server 2012
ekspert

14 05 2018 - 16 05 2018 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

16 04 2018 - 17 04 2018 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

18 04 2018 - 19 04 2018 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I i II stopnia

16 04 2018 - 19 04 2018 - Warszawa

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

30 04 2018 - Warszawa

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

07 05 2018 - 08 05 2018 - Warszawa

Microsoft Access
start

24 04 2018 - 25 04 2018 - Warszawa

Microsoft Access
ekspert

25 04 2018 - 27 04 2018 - Warszawa

Microsoft Access - raportowanie danych

17 04 2018 - 19 04 2018 - Warszawa

Microsoft Access – korzystanie z gotowych baz danych

09 05 2018 - Warszawa

Microsoft Access – automatyzacja pracy z danymi

14 05 2018 - 16 05 2018 - Warszawa

Microsoft Access – budowanie nowych baz danych

21 05 2018 - 23 05 2018 - Warszawa

IBM Cognos TM1: Administracja

IBM Cognos TM1: Analizy

IBM Cognos TM1: Modelowanie

IBM Cognos BI: Tworzenie Analiz – Analysis Studio

IBM Cognos BI: Aktywne Tworzenie Raportów – Active Reports

IBM Cognos BI: Zaawansowane Tworzenie Raportów

IBM Cognos BI: Modelowanie Metadanych - Framework Manager

IBM Cognos BI: Administrowanie i Zabezpieczenia

IBM Cognos BI: Tworzenie Raportów – Report Studio

IBM Cognos TM1: Użytkownik systemu

IBM Cognos BI: Workspace Advanced

Nasi Klienci