Promocja MS SQL Server 2014 – efektywna praca z danymi

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Zarządzanie danymi

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Promocja
MS SQL Server 2014 - efektywna praca z danymi

12 02 2018 - 15 02 2018 - Warszawa
09 04 2018 - 12 04 2018 - Warszawa

Promocja
SQL Server 2012
start

19 02 2018 - 21 02 2018 - Warszawa
23 04 2018 - 25 04 2018 - Warszawa

SQL Server 2012
ekspert

05 03 2018 - 07 03 2018 - Warszawa
14 05 2018 - 16 05 2018 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

29 01 2018 - 30 01 2018 - Warszawa
08 03 2018 - 09 03 2018 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

31 01 2018 - 01 02 2018 - Warszawa
04 04 2018 - 05 04 2018 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I i II stopnia

05 02 2018 - 08 02 2018 - Warszawa
16 04 2018 - 19 04 2018 - Warszawa

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

09 02 2018 - Warszawa
30 04 2018 - Warszawa

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

12 02 2018 - 13 02 2018 - Warszawa
07 05 2018 - 08 05 2018 - Warszawa

Microsoft Access
start

19 02 2018 - 20 02 2018 - Warszawa
23 04 2018 - 24 04 2018 - Warszawa

Microsoft Access
ekspert

21 02 2018 - 23 02 2018 - Warszawa
25 04 2018 - 27 04 2018 - Warszawa

Microsoft Access - raportowanie danych

26 02 2018 - 28 02 2018 - Warszawa
17 04 2018 - 19 04 2018 - Warszawa

Microsoft Access – korzystanie z gotowych baz danych

12 03 2018 - Warszawa
09 05 2018 - Warszawa

Microsoft Access – automatyzacja pracy z danymi

13 03 2018 - 15 03 2018 - Warszawa
14 05 2018 - 16 05 2018 - Warszawa

Microsoft Access – budowanie nowych baz danych

19 03 2018 - 21 03 2018 - Warszawa
21 05 2018 - 23 05 2018 - Warszawa

IBM Cognos TM1: Administracja

01 02 2018 - 02 02 2018 - Warszawa

IBM Cognos TM1: Analizy

05 02 2018 - Warszawa

IBM Cognos TM1: Modelowanie

06 02 2018 - 08 02 2018 - Warszawa

IBM Cognos BI: Tworzenie Analiz – Analysis Studio

09 02 2018 - Warszawa

IBM Cognos BI: Aktywne Tworzenie Raportów – Active Reports

12 02 2018 - Warszawa

IBM Cognos BI: Zaawansowane Tworzenie Raportów

13 02 2018 - 15 02 2018 - Warszawa

IBM Cognos BI: Modelowanie Metadanych - Framework Manager

19 02 2018 - 21 02 2018 - Warszawa

IBM Cognos BI: Administrowanie i Zabezpieczenia

22 02 2018 - Warszawa

IBM Cognos BI: Tworzenie Raportów – Report Studio

26 02 2018 - 27 02 2018 - Warszawa

IBM Cognos TM1: Użytkownik systemu

01 03 2018 - Warszawa

IBM Cognos BI: Workspace Advanced

02 03 2018 - Warszawa

Nasi Klienci