Promocja MS SQL Server 2014 – efektywna praca z danymi

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Zarządzanie danymi

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

PROMOCJA

MS SQL Server 2014 - efektywna praca z danymi

11 09 2018 - 14 09 2018 - Warszawa

PROMOCJA

SQL Server 2012
start

25 09 2018 - 27 09 2018 - Warszawa

SQL Server 2012
ekspert

26 09 2018 - 28 09 2018 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

25 09 2018 - 26 09 2018 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

27 09 2018 - 28 09 2018 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I i II stopnia

25 09 2018 - 28 09 2018 - Warszawa

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

06 08 2018 - Warszawa
04 09 2018 - Warszawa

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

27 08 2018 - 28 08 2018 - Warszawa
06 09 2018 - 07 09 2018 - Warszawa

Microsoft Access
start

04 09 2018 - 05 09 2018 - Warszawa

Microsoft Access
ekspert

06 09 2018 - 07 09 2018 - Warszawa

Microsoft Access - raportowanie danych

03 09 2018 - 04 09 2018 - Warszawa

Microsoft Access – korzystanie z gotowych baz danych

20 08 2018 - Warszawa
09 10 2018 - Warszawa

Microsoft Access – automatyzacja pracy z danymi

03 09 2018 - 05 09 2018 - Warszawa

Microsoft Access – budowanie nowych baz danych

23 07 2018 - 25 07 2018 - Warszawa
10 09 2018 - 12 09 2018 - Warszawa

IBM Cognos TM1: Administracja

IBM Cognos TM1: Analizy

IBM Cognos TM1: Modelowanie

IBM Cognos BI: Tworzenie Analiz – Analysis Studio

IBM Cognos BI: Aktywne Tworzenie Raportów – Active Reports

IBM Cognos BI: Zaawansowane Tworzenie Raportów

IBM Cognos BI: Modelowanie Metadanych - Framework Manager

IBM Cognos BI: Administrowanie i Zabezpieczenia

IBM Cognos BI: Tworzenie Raportów – Report Studio

IBM Cognos TM1: Użytkownik systemu

IBM Cognos BI: Workspace Advanced

Nasi Klienci