AutoCAD od podstaw

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

AutoCAD od podstaw

Kategoria:

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w programie AutoCAD. Kurs ma na celu przygotować uczestników do samodzielnej pracy w programie AutoCAD. W trakcie szkolenia kursanci poznają zagadnienia związane z szybkim i sprawnym rysowaniem w programie AutoCAD 2017. Nauczą się wymiarować elementy, tworzyć opisy projektów, zarządzać warstwami oraz przygotować projekt do wydruku.

• Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat Autodesk
• Zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów posiadających uprawnienia trenerów firmy Autodesk.
• Duża ilość praktycznych przykładów.
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika.

Wymagania

Od uczestników kursu wymagana jest umiejętność obsługi komputera.

Program szkolenia

1. Wstęp do obsługi programu komputerowego
• Prezentacja interfejsu programu AutoCAD
• Sposoby dopasowania interfejsu do własnych potrzeb
• Zapisywanie własnej konfiguracji interfejsu programu AutoCAD
2. Opis podstawowych narzędzi pracy
• Tworzenie linii
• Sposoby wybierania obiektów
• Prezentacja uchwytów w wybranych obiektach
• Usuwanie obiektów
• Opreracje ZOOMu
3. Podstawowe techniki wprowadzania precyzyjnych danych na przykładzie linii
• Rysowanie wg współrzędnych biegunowych
• Rysowanie wg współrzędnych kartezjańskich
• Rysowanie wg współrzędnych bezwzględnych
4. Opis podstawowych narzędzi do rysowania
• Tworzenie prostokąta
• Tworzenie polilinii
• Metody tworzenia okręgów
• Metody tworzenia łuków
• Metody tworzenia wieloboków
• Metody tworzenia elips
• Tworzenie linii konstrukcyjnej
5. Opis podstawowych narzędzi do modyfikacji obiektów
• Rozbijanie obiektów
• Elementy lokalizacji automatycznej jak i jednorazowej
• Przesuwanie, kopiowanie, obracanie obiektów
• Odbicia lustrzane, skalowanie, odsuwanie obiektów
• Kopiowanie obiektów wg szyku prostokątnego, biegunowe i po ścieżce
• Ucinanie i wydłużanie obiektów
• Zaokrąglanie i fazowanie obiektów
• Różne techniki rozciągania obiektów
6. Warstwy w rysunku
• Rola warstw w rysunku
• Tworzenie i konfiguracja warstw
• Wstawianie i przenoszenie obiektów pomiędzy warstwami
• Usuwanie warstw
7. Opisywanie rysunku
• Tworzenie tekstu i stylów tekstowych
• Tworzenie wielolinii odniesienia i stylów linii odniesienia
• Tworzenie tabelki i stylów tabelek
• Wymiarowanie i style wymiarowania
8. Ułatwienia rysunkowe
• Tryb Orto
• Tryb Biegun
• Tryb Śledzenie
• Tryb Siatka i Skok
• Tryb Szerokość
9. Bloki
• Cel stosowania bloków
• Rodzaje bloków
• Tworzenie bloków
• Edycja bloków
• Wstawianie bloków do Palety Narzędzi
10. Wydruk rysunków używając UKŁADÓW
• Opis układu
• Konfiguracja układu
• Wstawianie i konfiguracja RZUTNI
• Przestrzeń PAPIERU i MODELU
• Ustawienie SKALI WYDRUKU
11. Szablony
• Przygotowanie pliku do utworzenia szablonu
• Tworzenie szablonów i ich wykorzystywanie do utworzenia nowych rysunków

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP 

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

Nasi Klienci