Analiza statystyczna danych w Excelu

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Analiza statystyczna danych w Excelu

08 10 2018 - 10 10 2018 - Warszawa

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w analizie statystycznej. Szkolenie jest adresowane m.in. do pracowników działów planowania i analiz. Uczestnicy zapoznają się z większością dostępnych w Excelu funkcji statystycznych oraz narzędzi statystycznych. Szkolenie pozwoli zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie użycia danej funkcji czy narzędzia excelowego. Ponadto uczestnictwo w szkoleniu pozwala odświeżyć i ugruntować  ogólną wiedzę statystyczną uczestników.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie zastosować odpowiednie dla danego problemu narzędzie excelowe i właściwe zinterpretować uzyskane wyniki.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

• Grupować dane w postaci szeregów rozdzielczych
• Prezentować szeregi statystyczne na diagramach i histogramach
• Obliczać i interpretować statystyki opisowe struktur danych
• Badać korelacje
• Analizować trendy i prognozować
• Wykonywać testy statystyczne
• Szacować parametry rozkładów na podstawie pobranych prób

Metody

Szkolenie ma formę warsztatów komputerowych. Każde poruszane zagadnienie statystyczne poprzedzone jest krótkim wstępem teoretyczny, po czym uczestnicy wykonują wspólnie z trenerem jedno zadanie. Następnie uczestnicy rozwiązują kolejne zadanie samodzielnie. Na koniec danego tematu uczestnicy i trener przeprowadzają serie symulacji danych w celu lepszego zrozumienia wartości danego wskaźnika statystycznego. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, na które składa się wydrukowana prezentacja wraz z treścią zadań, płyta CD z rozwiązaniami zadań oraz książka tematyczne związana ze szkoleniem.

Narzędzia i funkcje statystyczne Excela prezentowane na szkoleniu

• Funkcje z biblioteki funkcji statystycznych
• Narzędzia analizy danych:
    – Analiza wariancji
    – Analiza wariancji dwuczynnikowa z powtórzeniami
    – Analiza wariancji dwuczynnikowa bez powtórzeń
    – Korelacja
    – Kowariancja
    – Statystyka opisowa
    – Wygładzanie wykładnicze
    – Test F z dwiema próbami dla wariancji
    – Histogram
    – Średnia ruchoma
    – Generowanie liczb pseudolosowych
    – Ranga percentyl
    – Regresja
    – Próbkowanie
    – Test T: par skojarzonymi z dwiema próbami dla średniej
    – Test T: z dwiema próbami zakładający równe wariancje
    – Test T: z dwiema próbami zakładający nierówne wariancje
    – Test Z: z dwiema próbami dla średnich

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 3 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

08 10 2018 - 10 10 2018 - Warszawa

Nasi Klienci