ERP OPTIMA Księga Handlowa – warsztaty komputerowe

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

ERP OPTIMA Księga Handlowa – warsztaty komputerowe

Kategoria:
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób, które zamierzają praktycznie poznać prowadzenie pełnej księgowości z wykorzystaniem programu Optima.

Program

MODUŁ I

1. CEL I ZAKRES SZKOLENIA

2. ŚRODOWISKO PROGRAMU

3. ORGANIZACJA PRACY
• Przyciski w programie
• Skróty klawiaturowe
• Konfiguracja programu
• Zakładanie nowej firmy
• Wprowadzanie danych o firmie
• Uzupełnienie list:
• Wprowadzenie listy banków
• Wprowadzanie listy kategorii
• Wprowadzenie kontrahentów
• Import pozostałych danych słownikowych

4. PLAN KONT
• Dodawanie nowego konta do Planu Kont

5. REJESTRY VAT
• Ewidencja VAT  w praktyce
• Deklaracja VAT-7
• Wyliczenie deklaracji VAT –7 za miesiąc bieżący i miesiąc następny
• Ewidencja dodatkowa
• Ewidencja dodatkowa

MODUŁ II

1. BILANS OTWARCIA
• Formularz bilansu otwarcia
• Wprowadzenie bilansu otwarcia dla pierwszego roku pracy z programem
• Wprowadzenie bilansu otwarcia w kolejnym roku obrachunkowym
• Bilans otwarcia w praktyce
• Korekta bilansu otwarcia

2. ZAPISY KSIĘGOWE
• Lista zapisów księgowych
• Formularz zapisu księgowego
• Księgi rachunkowe – wydruki
• Bezpośrednie zapisy księgowe w praktyce
• Korygowanie zapisów księgowych

3. SCHEMATY KSIĘGOWE
• Nagłówek schematu księgowego
• Element schematu księgowego
• Wzorzec księgowania sprzedaży
• Wielowariantowy wzorzec księgowania zakupów
• Wzorzec księgowania zakupów  faktur walutowych
• Wzorzec z wykorzystaniem kwot dodatkowych
• Wzorzec dla księgowania raportu kasowego
• Wzorzec dla księgowania listy płac

4. ZESTAWIENIA KSIĘGOWE
• Definiowanie zestawienia
• Zestawienia księgowe w praktyce

5. ŚRODKI TRWAŁE
• Ewidencja środków trwałych
• Karta środka trwałego
• Ewidencja środków trwałych w praktyce

6. EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

MODUŁ III

1. MODUŁ KASA/BANK
• Rejestry kasowe/bankowe
• Struktura rejestru
• Formy płatności
• Rejestry kasowe/bankowe w praktyce
• Preliminarz płatności
• Planowane płatności – zdarzenie w preliminarzu płatności
• Funkcje dodatkowe
• Planowane płatności – funkcja Podziel
• Elektroniczna wymiana danych z bankiem
• Wydruki przelewów
• Zapisy kasowe/bankowe  w praktyce

2. WALUTY W DOKUMENCIE
• Obrót z krajami w Unii Europejskiej
• Księgowanie Importu

MODUŁ IV

1. ROZRACHUNKI NA KONTACH
• Rozrachunki na kontach w praktyce

2. ROZLICZENIA
• Kompensaty
• Automatyczne rozliczenia z podmiotem
• Ponaglenia zapłaty
• Potwierdzenie salda
• Rozliczenie zapisu z planowaną płatnością
• Planowane płatności – funkcja Rozlicz
• Kompensata zapisów kasowych

3. ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD
• Struktura zestawienia obrotów i sald
• Obsługa okna Obroty i salda
• Wydruki

4. EWIDENCJA SAMOCHODÓW
• Dodawanie nowego samochodu
• Zmiana danych samochodu
• Wprowadzanie trasy przejazdów
• Wprowadzanie i potwierdzanie przejazdu
• Wprowadzanie dokumentu kosztu
• Usuwanie samochodu, kosztu, przejazdu lub rozliczenia przebiegu
• Rozliczanie przejazdów samochodem

5. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY
• Konfiguracja ustawień związanych z JPK
• Przygotowanie i eksport plików JPK – informacje ogólne
• Przygotowanie plików JPK
• Wysyłka plików JPK

6. DEKLARACJE
• Zaliczki na deklaracje: PIT-36/PIT-36L, CIT-8    
• Zaliczka na PIT-36/PIT-36L  w praktyce
• Deklaracja PIT-4R

7. PODSUMOWANIE KURSU

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1880 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 4 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć:  siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

Nasi Klienci