ERP OPTIMA Księga Handlowa – zaawansowane warsztaty komputerowe

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

ERP OPTIMA Księga Handlowa – zaawansowane warsztaty komputerowe

Kategoria:
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają podstawowe umiejętności z obsługi programu Optima, a które chcą rozszerzyć swoją wiedzę.

Program

DZIEŃ I

1. CEL I ZAKRES SZKOLENIA

2. ŚRODOWISKO PROGRAMU

3. ORGANIZACJA PRACY   
• Przyciski w programie
• Skróty klawiaturowe     
• Konfiguracja programu
• Zakładanie nowej firmy
• Wprowadzanie danych o firmie
• Uzupełnienie list:
• Wprowadzenie listy banków
• Wprowadzanie listy kategorii
• Wprowadzenie kontrahentów
• Import danych słownikowych

4. REJESTRY VAT   
• Ewidencja VAT  w praktyce        
• Deklaracja VAT-7            
• Ewidencja dodatkowa  

5. IMPORT USŁUG
• Ewidencja importu usług w rejestrze VAT
• Generowanie dokumentów wewnętrznych
• Ujęcie importu usług w deklaracji VAT-7

6. ODWROTNE OBCIĄŻENIE
• Ustawienia konfiguracyjne modułu handel
• Ewidencjonowanie faktur, dla których podatnikiem jest nabywca
• Generowanie dokumentów wewnętrznych

7. ŚWIADCZENIE USŁUG W UE
• Ewidencja sprzedaży usług UE w rejestrze VAT
• Ujęcie sprzedaży usług UE w deklaracji VAT-7

8. ŚWIADCZENIE USŁUG POZA UE
• Ewidencja eksportu usług w rejestrze VAT
• Ujęcie eksportu usług w deklaracji VAT-7

DZIEŃ II

1. SCHEMATY KSIĘGOWE
• Nagłówek schematu księgowego           
• Element schematu księgowego
• Wzorzec księgowania sprzedaży             
• Wielowariantowy wzorzec księgowania zakupów           
• Wzorzec księgowania zakupów  faktur walutowych       
• Wzorzec z wykorzystaniem kwot dodatkowych
• Wzorzec dla księgowania raportu kasowego     
• Wzorzec dla księgowania listy płac         

2. ZESTAWIENIA KSIĘGOWE           
• Definiowanie zestawienia          
• Zestawienia księgowe w praktyce

3. ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD              
• Struktura zestawienia obrotów i sald    
• Obsługa okna Obroty i salda      
• Wydruki              

4. EWIDENCJA SAMOCHODÓW     
• Dodawanie nowego samochodu             
• Zmiana danych samochodu       
• Wprowadzanie trasy przejazdów            
• Wprowadzanie i potwierdzanie przejazdu          
• Wprowadzanie dokumentu kosztu        
• Usuwanie samochodu, kosztu, przejazdu lub rozliczenia przebiegu       
• Rozliczanie przejazdów samochodem   

5. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY     
• Konfiguracja ustawień związanych z JPK              
• Przygotowanie i eksport plików JPK – informacje ogólne            
• Przygotowanie plików JPK          
• Wysyłka plików JPK       

6. DEKLARACJE      
• Zaliczki na deklaracje: PIT-36/PIT-36L, CIT-8       
• Zaliczka na PIT-36/PIT-36L  w praktyce  
• Deklaracja PIT-4R            

7. FAKTURY ZALICZKOWE I KOŃCOWE
• Ewidencja faktur zaliczkowych w rejestrze VAT
• Ewidencja faktur końcowych w rejestrze VAT
• Księgowanie faktur zaliczkowych
• Księgowanie faktur końcowych
• Uniwersalny schemat księgowania dla faktur zaliczkowych i końcowych

8. PODSUMOWANIE KURSU

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1100 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć:  siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

Nasi Klienci