IBM Cognos BI: Modelowanie Metadanych – Framework Manager

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

IBM Cognos BI: Modelowanie Metadanych – Framework Manager

Kategoria:

Uczestnicy zapoznają się z podstawową wiedzą o modelowaniu metadanych w aplikacji Framework Manager, poznają „dobre praktyki” i rekomendowaną strategię modelowania metadanych. Od zapoznania się z przykładowymi strukturami modeli oraz technikami modelowania metadanych poprzez podstawowe zagadnienia modelowania i standardowe nazewnictwo aż po skomplikowane koncepcje i techniki stosowane w aplikacji Framework Manager do rozwiązywania problemów związanych z raportowaniem. W trakcie kursu, uczestnicy tworzą modele oparte o operacyjne źródła danych, dane przygotowane w typologii gwiazdy oraz dane wielowymiarowe a następnie udostępniają je w postaci widoków biznesowych do wykorzystania w studiach autorskich Cognos.

Program

1. Cognos Business Intelligence
• Corporate Perfomance Management
• Wprowadzenie do Cognos BI
• Studia autorskie Cognos BI
• Pakiety metadanych
• Funkcjonalności Cognos BI

2. Struktura danych
• Charakterystyka operacyjnych baz danych oraz baz danych przeznaczonych do raportowania
• Relacje i ich typy
• Problemy z danymi
• Wielowymiarowe źródła danych OLAP

3. Podstawy Framework Manager
• Wprowadzenie do Framework Manager
• Środowisko pracy Framework Manager’
• Proces modelowania metadanych we Framework Manager
• Interfejs użytkownika Framework Manager

4. Modelowanie metadanych
• Problemy w modelowaniu
• Zalety modelowania topologii gwiazdy (star schema)
• Interpretacja relacji przez Cognos
• Rekomendacje i „dobre praktyki” w modelowaniu operacyjnym źródeł danych
• Implementacja wymiaru czasu
• Specyfikacja determinantów

5. Tworzenie widoku dla użytkowników biznesowych
• Dodawanie widoku biznesowego przez grupowanie modelu relacyjnego w topologię gwiazdy
• Zastosowanie procedury składowanej będącej źródłem danych
• Rozwiązywanie relacji rekursywnej

6. Definiowanie zabezpieczeń – ustawienia security
• Architektura systemu zabezpieczeń Cognos
• Nadawanie praw dostępu do pakietów
• Zabezpieczanie obiektów modelu

7. Przygotowywanie meta danych
• Weryfikacja i modyfikacja właściwości query item oraz zdefiniowanie poprawnych relacji między
query subjects w celu otrzymania oczekiwanych wyników
• Wielojęzyczność metadanych
• Dynamiczna kontrola danych (run-time)

8. Źródła danych typu OLAP
• Definiowanie połączenia do wielowymiarowego źródła danych (kostki PowerCube)
• Publikacja metadanych OLAP
• Publikacja modelu z wieloma kostkami OLAP
• Publikacja modelu „mieszanego” z relacyjnego źródła danych i wielowymiarowej kostki

9. Modelowanie źródła danych w topologii gwizdy (Star Schema)
• Rekomendacje i „dobre praktyki” w modelowaniu źródeł danych typu gwiazda oraz definiowanie wielowymiarowego modelu metadanych (ROLAP)

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 8900 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Czas trwania szkolenia: 3 dni

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

Nasi Klienci