IBM Cognos BI: Tworzenie Analiz – Analysis Studio

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

IBM Cognos BI: Tworzenie Analiz – Analysis Studio

Kategoria:

Szkolenie przeznaczone dla analityków tworzących raporty w Analysis Studio. Wielowymiarowa analiza danych, odpowiedzi na pytania biznesowe wspierające podejmowanie decyzji w organizacji. Uczestnicy poznają techniki eksploracji danych OLAP takie jak ranking, filtrowanie danych, drill up/down, slice and dice, asymetryczne tabele, graficzna prezentacja danych, porównywanie miar. Kurs obejmuje także uruchamianie raportów oraz dystrybucję raportów w różnych formatach (HTML, PDF, Excel, CSV, XML)

Program

1. Cognos Business Intelligence
• Corporate Perfomance Management
• Wprowadzenie do Cognos BI
• Studia autorskie Cognos BI
• Pakiety metadanych
• Funkcjonalności Cognos BI

2. Wprowadzenie do Cognos Connection
• Portal Cognos Connection
• Uruchamianie i harmonogramowanie raportów
• Organizacja zawartości portalu
• Tworzenie zakładek portalu

3. Podstawy Analysis Studio
• Podstawowa terminologia i interfejs użytkownika Analysis Studio
• Wstawianie obiektów do tabeli
• Definiowanie zestawów kategorii (sets)

4. Techniki eksploracji danych
• Drill down and drill up
• Zmiana wierszy, kolumn i miar
• Sortowanie
• Prezentacja danych w wartościach procentowych
• Wyświetlanie kategorii
• Graficzna prezentacja danych

5. Zagnieżdżanie wymiarów w tabeli
• Zagnieżdżanie wymiarów (nesting)
• Działanie techniki drill w zagnieżdżeniach
• Zamykanie zagnieżdżonych poziomów

6. Zaawansowane analizy
• Wyświetlanie wszystkich kategorii poziomu
• Porównywanie miar
• Porównywanie kategorii
• Tabela asymetryczna
• Sortowanie zaawansowane

7. Filtrowanie danych
• Definiowanie filtra
• Filtrowanie przy użyciu „Context Area”
• Listy „top and bottom”
• Techniki usuwania kategorii z wierszy i kolumn

8. Wzbogacanie analizy
• Kalkulacje podsumowujące
• kalkulacje między kategoriami
• Ranking
• „Drill through” do raportu szczegółowego
• Formatowanie raportu

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

Nasi Klienci