JavaScript w serwisach www

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

JavaScript w serwisach www

Kategoria:
Cel szkolenia

Kurs ma na celu przyswojenie wiedzy z zakresu tworzenia aplikacji internetowych. Uczestnik szkolenia dowie się jak: prawidłowo posługiwać się językiem, używać i definiować własne funkcje, obsługiwać formularze, walidować dane formularzy, korzystać z JQuery, stosować wzorce projektowe.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie umiał projektować aplikacje internetowe oraz zapozna się z najczęściej wykorzystywanymi wzorcami.

Metody

Kurs prowadzony jest interaktywnymi metodami, połączenie wykładu z ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów praktycznych. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program

1. Wprowadzenie.

2. Wstawianie skryptów JavaScript.

3. Proste wyrażenia, liczby i zmienne.

4. Typy danych w JavaScript.

5. Operatory arytmetyczne.

6. Operatory porównania i relacyjne.

7. Operatory logiczne.

8. Operatory bitowe.

9. Operatory przypisania.

10. Pozostałe operatory.

11. Priorytety operatorów.

12. Instrukcje warunkowe.

13. Pętle.

14. Funkcje.

15. Tablice i obiekty.

16. Tworzenie własnych obiektów.

17. Data i czas (obiekt Date).

18. Operacje matematyczne (obiekt Math).

19. Zdarzenia i ich obsługa.

20. Lista zdarzeń.

21. Formularze.

22. Ciągi znaków (operacje na ciągach znaków).

23. Wyrażenia regularne.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 5 dni szkoleniowych

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

Nasi Klienci