Microsoft Access – automatyzacja pracy z danymi

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Microsoft Access – automatyzacja pracy z danymi

24 06 2020 - 26 06 2020 - Warszawa
26 08 2020 - 28 08 2020 - Warszawa
07 10 2020 - 09 10 2020 - Warszawa

Kategoria:

Cel szkolenia

1) Automatyzacja obróbki danych przy pomocy funkcji skalarnych
2) Wykorzystywanie funkcji skalarnych w zwracaniu, wyszukiwaniu i grupowaniu danych
3) Tworzenie interfejsów dla sparametryzowanych kwerend
4) Automatyzacja działań na grupie wierszy przy pomocy kwerend funkcjonalnych
5) Automatyzacja procesu zasilania bazy danymi zewnętrznymi źródłami danych

Opis szkolenia

Szkolenie uzupełnia wiedze i umiejętności kursantów do poziomu pozwalającego automatyzować i upraszczać dotychczasową pracę z danymi. Laboratoria kładą duży nacisk na wykorzystanie systemowych funkcji skalarnych pozwalających automatyzować transformację danych do postaci użytecznej. Dzięki temu kursant pozna pełny wachlarz możliwości kwerend wybierających i modyfikujących dane. Ceną umiejętnością jaką nabywa kursant podczas szkolenia jest zautomatyzowanie żmudnego procesu konsolidacji danych pochodzących z różnych źródeł.

Umiejętności pozyskane na szkoleniu

Kategoria 1: Automatyzacja obróbki danych przy pomocy funkcji skalarnych
– Zwracanie wybranych znaków z danych tekstowych
– Sprawdzanie występowania pożądanych znaków w danych tekstowych
– Formatowanie danych tekstowych
– Eliminowanie niechcianych spacji w danych tekstowych
– Zastępowanie fragmentów tekstu nowymi znakami
– Zwracanie elementów daty i czasu
– Wyliczanie różnicy między datami
– Dodawanie i odejmowanie jednostek czasu
– Zaokrąglanie liczb
– Rozpatrywanie przypadków wartości w celu zwracania pożądanych wartości
– Pozbywanie się wartości pustych i niezdefiniowanych

Kategoria 2: Uniwersalizacja kwerend poprzez ich parametryzowanie
– Parametryzacja kryteriów filtrowania danych w kwerendach
– Parametryzacja kwerend  w oparciu o wartości podane w formularzu

Kategoria 3: Automatyzacja działań modyfikujących dane
– Kopiowanie wierszy między tabelami
– Aktualizowanie wybranych wierszy tabeli
– Aktualizowanie wierszy jednej tabeli w oparciu o dane z innej tabeli
– Usuwanie pożądanych wierszy z tabeli
– Zapisywanie wyników kwerend w postaci tabeli danych

Kategoria 4: Automatyzacja konsolidacji danych
– Tworzenie łączy do danych znajdujących się poza bieżącą bazą danych
– Importowanie danych z arkuszy Excela i plików tekstowych
– Wspieranie importu danych przy pomocy makr

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest dedykowane tym, którzy chcą zautomatyzować codzienną pracę z danymi w firmowych bazach danych Access. Od kursantów wymagana jest wiedza na temat tworzenia kwerend w stopniu umożliwiającym wyszukiwanie, łącznie oraz grupowanie danych.

Program

Moduł 1: Funkcje skalarne
– Idea funkcji skalarnych
– Zastosowanie funkcji
– Zagnieżdżanie funkcji
– Funkcje tekstowe
– Zwracanie skrajnych znaków
– Zwracanie wybranych znaków
– Znajdowanie pozycji znaków w tekście
– Zmiana wielkości liter
– Likwidacja spacji wiodących i końcowych
– Odwracanie kolejności znaków
– Liczba znaków
– Zastępowanie szukanych znaków
– Funkcje daty i czasu
– Zwracanie bieżącej daty i godziny
– Zwracanie części daty i czasu
– Identyfikowanie dnia tygodnia
– Zwracanie nazwy jednostki daty
– Dodawanie i odejmowanie jednostek czasu
– Funkcje matematyczne
– Zaokrąglanie liczb
– Funkcje logiczne
– Warunkowe wykonywanie operacji
– Rozpatrywanie przydatków wartości
– Pozbywanie się wartości null’owych
– Ucieczka od zagnieżdżania warunków
– Funkcje agregacji domeny

Moduł 2: Parametryzacja kwerend
– Idea parametryzacji kwerend
– Dodawanie parametru do kwerendy
– Techniczne szczegóły parametryzacji
– Wiele parametrów w kwerendzie
– Wpływ typu danych parametru na wynik kwerendy
– Określanie typu danych parametru
– Pobieranie wartości parametrów z formularzu

Moduł 3: Kwerendy akcyjne
– Kwerendy aktualizujące
– Kwerendy dołączające
– Kwerendy usuwające
– Kwerendy tworzące tabele

Moduł 4: Pobieranie danych zewnętrznych
– Łączenie się z danymi zewnętrznymi
– Praca z tabelami połączonymi
– Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego Excela
– Importowanie danych z pliku tekstowego
– Przekształcanie danych zaimportowanych do postaci użytecznej
– Mechanizm dodawania brakujących wierszy i aktualizowania istniejących
– Makra jako narzędzie przeprowadzania złożonego importu danych

Informacja organizacyjna

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1600 zł + 23% VAT
Koszt uczestnictwa dwóch lub więcej osób: 1500 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 3 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

24 06 2020 - 26 06 2020 - Warszawa
26 08 2020 - 28 08 2020 - Warszawa
07 10 2020 - 09 10 2020 - Warszawa

Nasi Klienci