Microsoft Access – korzystanie z gotowych baz danych

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Microsoft Access – korzystanie z gotowych baz danych

16 06 2020 - Warszawa
07 08 2020 - Warszawa
05 10 2020 - Warszawa

Kategoria:

Cel szkolenia

1) Tworzenie widoków (kwerend) na często poszukiwane dane
2) Wyszukiwanie danych z tabel
3) Łączenie danych z wielu tabel
4) Grupowanie danych

Opis szkolenia

Szkolenie przekazuje kursantom wiedzę i umiejętności samodzielnego pozyskiwania danych do codziennej pracy z Accessowych baz danych firmy. Laboratoria kładą duży nacisk na poznanie technik filtrowania danych różnego typu. Zamiana danych na czytelne informacje, poprzez łączenie danych znajdujących się w różnych tabelach, jest najcenniejszą kompetencją nabywaną przez kursanta na szkoleniu.

Umiejętności pozyskane na szkoleniu

Kategoria 1: Wyszukiwanie danych
– Tworzenie i zarządzanie kwerendami
– Wyświetlanie danych z wybranych kolumn
– Łączenie danych z kilku kolumn w jedną kolumnę
– Wykonywanie obliczeń na kolumnach danych
– Zmiana nazw kolumn w danych wynikowych
– Sortowanie wierszy wynikowych
– Eliminowanie duplikujących się wierszy
– Filtrowanie danych spełniających kryteria tekstowe, liczbowe i czasu
– Wyszukiwanie pól pozbawionych wartości
– Łączenie różnych filtrów w jednym zapytaniu
– Budowanie filtrów bazujących na kolejności wyświetlanych wierszy

Kategoria 2: Łączenie danych
– Łączenie danych z wielu tabel
– Zwracanie wierszy dopasowanych między tabelami
– Wyświetlanie wierszy niedopasowanych między tabelami

Kategoria 3: Grupowanie danych
– Grupowanie wierszy
– Wykonywanie obliczeń na pogrupowanych wierszach
– Filtrowanie grup wierszy

Adresaci szkolenia
 
Szkolenie kierowane jest do osób które chcą powiększyć swoje kompetencje o umiejętność pracy z danymi w relacyjnych bazach danych MS Access. Do osiągnięcia celów szkolenia nie jest wymagana jakakolwiek wiedza z zakresu relacyjnych baz danych i MS Access.

Program

Moduł 1: Zwracanie danych z tabel
– Idea kwerend wybierających
– Tworzenie obiektu typu kwerenda
– Definiowanie kolumn kwerendy
– Łączenie wartości z wielu kolumn
– Dodawanie kolumn obliczeniowych
– Sortowanie danych wynikowych kwerendy
– Modyfikowanie projektu kwerendy
– Możliwości modyfikowania danych w kwerendzie

Moduł 2: Filtrowanie danych
– Definiowanie kryteriów filtrowania danych
– Wprowadzanie kryteriów liczbowych, tekstowych i związanych z czasem
– Logika trójwartościowa porównywania danych
– Pola pozbawione wartości i pola puste
– Operator logiczny OR
– Operator logiczny AND
– Operator logiczny NOT
– Wspomagający operator zakresu BETWEEN
– Wspomagający operator listy IN
– Budowa kryterium wyszukującego wartości zgodnie ze wzorem
– Operator LIKE i symbole wieloznaczne
– Lokalizacja kryteriów filtrowania danych w siatce projektu
– Łączenie wielu kryteriów wyszukujących dane
– Zwracanie określonej liczby lub procentu wierszy

Moduł 3: Łączenie danych z wielu tabel
– Idea łączenia danych między tabelami
– Definiowanie źródła danych kwerend zwracających dane z wielu tabel
– Praca z nićmi (liniami) sprzężeń między tabelami
– Rodzaje połączeń między tabelami: krzyżowe, wewnętrzne, zewnętrzne
– Precyzowanie źródła pochodzenia kolumny
– Wyszukiwanie rekordów niedopasowanych między tabelami
– Sprzężenie nierównościowe między tabelami
– Możliwości modyfikowanie danych w kwerendach bazujących na kilku tabelach

Moduł 4: Agregowanie danych
– Idea grupowania danych
– Zbiory grupujące
– Funkcje agregujące
– Filtrowanie danych zagregowanych
– Porównanie filtrowania danych przed i po dokonanej agregacji
– Możliwości modyfikowania danych w kwerendach agregujących
– Przestawianie danych z możliwością jednoczesnej agregacji danych

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 650 zł + 23% VAT
Koszt uczestnictwa dwóch lub więcej osób: 550 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

16 06 2020 - Warszawa
07 08 2020 - Warszawa
05 10 2020 - Warszawa

Nasi Klienci