Mierniki w działaniach personalnych i działaniach działu personalnego

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Mierniki w działaniach personalnych i działaniach działu personalnego

16 01 2019 - 17 01 2019 - Warszawa
19 02 2019 - 20 02 2019 - Warszawa

Kategoria:
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie, jak korzystając z możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel przyspieszyć i zoptymalizować obliczanie i analizowanie mierników w obszarze personalnym

Korzyści ze szkolenia

• Szybkie i bezbłędne wykonywanie kalkulacji z zastosowaniem funkcji matematycznych, tekstowych, wyszukiwania, logicznych, czasu, statystycznych
• Przyspieszenie analizy danych i raportowania dzięki zastosowaniu pełnego zakresu możliwości tabel przestawnych
• Wizualizacja danych za pomocą formatowania warunkowego

Program

I. Strategiczne wskaźniki w obszarze personalnym – zastosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel – funkcje matematyczne, tekstowe, wyszukiwania, logiczne, czasu

• Przychód z kapitału ludzkiego (HCR)
• Zysk ze sprzedaży z kapitału ludzkiego (PFTE)
• Koszty operacyjne na pracownika(CFTE)
• Zysk brutto z kapitału ludzkiego (PPFTE)
• Rentowność inwestycji w kapitał ludzki(HCVA)
• Zwrot z kapitału ludzkiego (HC ROI)

II. Operacyjne wskaźniki w obszarze personalnym – analizy z wykorzystaniem dostępnych możliwości tabel przestawnych

1. Ogólne mierniki działu personalnego
• Udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosztach ogółem
• Współczynnik obciążenia działu HR
• Współczynnik inwestycji w dziale zasobów ludzkich
• Wskaźnik specjalizacji

2. Mierniki rekrutacji i selekcji
• Ogólny czas rekrutacji
• Ilość kandydatów
• Koszty rekrutacji i selekcji
• Czas pozostawania wybranego kandydata

3. Mierniki zatrudnienia
• Czas trwania zatrudnienia formalnego
• Koszt zatrudnienia formalnego
• Ilość i rodzaj szkoleń wstępnych i stanowiskowych

4. Mierniki absencji
• Wskaźnik utraconego czasu pracy
• Wskaźnik wykorzystania czasu pracy
• Wskaźnik absencji
• Wskaźnik absencji w podziale na działy, stanowiska, przyczyny, okresy
• Wskaźnik bezpośrednich kosztów absencji
• Wartość utraconych korzyści w związku z absencją pracownika
• Koszty zastępstwa pracownika w czasie absencji
• Wskaźnik godzin nadliczbowych

5. Mierniki szkoleń
• Wskaźnik udziału kosztów szkoleń w kosztach ogółem
• Wskaźnik struktury i dynamiki kosztów szkoleń
• Wskaźnik obciążenia obrotu kosztami szkoleń
• Wskaźnik inwestycji szkoleniowych
• Odsetek przeszkolonych pracowników
• Wskaźnik kosztowy szkoleń
• Wskaźnik efektywności pracowników przeszkolonych i nieprzeszkolonych
• Efektywność szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a
• Mierniki terminowości szkoleń    

6. Mierniki fluktuacji i rotacji kadr    
• Wskaźnik zwolnień (fluktuacja ujemna)
• Wskaźnik przyjęć (fluktuacja dodatnia)
• Wskaźnik fluktuacji (wymiany kadr)
• Wskaźnik ruchu kadry
• Wskaźnik przetrwania (stabilizacji)
• Wskaźnik „Rookie”
• Wskaźnik stabilności zatrudnienia (analiza stażu pracy)
• Analiza kohortowa – krzywa dożycia

7. Mierniki dotyczące motywowania pracowników

8. Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac
• Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych
• Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych
• Mierniki kosztów płac

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1200 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

16 01 2019 - 17 01 2019 - Warszawa
19 02 2019 - 20 02 2019 - Warszawa

Nasi Klienci