MS 20411 Administering Windows Server 2012 R2

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

MS 20411 Administering Windows Server 2012 R2

Kategoria:

Wymagania:
• Co najmniej rok doświadczenia w pracy z Windows Server 2008/2008 R2/2012 R2.
• Ogólna wiedza z zakresu Active Directory i infrastruktury sieciowej,
• Wiedza z zakresu szkolenia MS 20410 – Installing and Configuring Windows Server 2012 R2.

Cel szkolenia

Szkolenie daje możliwość  zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrożenia, utrzymania i nadzorowania usług działających w oparciu o Windows 2012 R2 Server. Szkolenie MS 20411 jest częścią serii trzech kursów (MS 20410, MS 20411, MS 20412). Kurs zawiera m.in. tematy: tworzenie i zarządzanie użytkownikami, grupami; bezpieczeństwo danych, dostęp sieciowy, Group Policy, DNS, Network Access Protection, audyt, zarządzanie obrazami, zarządzanie aktualizacjami, monitowanie, dostęp do plików.

Adresaci szkolenia

Szkolenie MS 20411 przeznaczone jest dla profesjonalistów IT, posiadających praktyczne doświadczenie z Windows Server 2008/2012 R2, którzy potrzebują zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania i utrzymania infrastruktury środowiska Windows Server 2012 R2.

Program

1. Wdrażanie i utrzymanie obrazów serwera
• Omówienie i implementacja wdrażania z WDS,
• Administracja WDS.

2. Konfiguracja oraz rozwiązywanie problemów z DNS
• Instalacja, konfiguracja (stref oraz transferów) serwera DNS,
• Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DNS.

3. Obsługa Active Directory Domain Services
• Wprowadzenie do AD DS,
• Implementacja wirtualnych kontrolerów domeny – tylko do odczytu,
• Administracja i zarządzanie bazą AD DS.

4. Zarządzanie użytkownikami oraz kontami Managed Service Accounts
• Automatyzacja zarządzania kontami użytkowników,
• Konfiguracja zasad haseł oraz ustawień blokady kont użytkowników oraz Managed Service Accounts.

5. Implementacja infrastruktury zasad grupowych
• Wprowadzenie do zasad grupowych,
• Implementacja GPO,
• Zarządzanie i przetwarzanie zakresem zasad grupowych,
• Rozwiązywanie problemów z zasadami grupowymi.

 6. Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą zasad grupowych
• implementacja szablonów administracyjnych,
• konfiguracja przekierowania folderów oraz skrypty, preferencji zasad grupowych,
• zarządzanie oprogramowaniem za pomocą zasad instalacji oprogramowania.

7. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym
• Konfiguracja dostępu zdalnego oraz VPN,
• Omówienie zasad sieciowych,
• Rozwiązywanie problemów z usługą Routing and Remote Acccess.

 8. Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rolą serwera Network Policy Server
• Instalacja i konfiguracja serwera Network Policy Server,
• Konfiguracja serwerów i klientów RADIUS, metody uwierzytelniania NPS,
• Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z serwerem Network Policy Server.

 9. Implementacja Network Access Protection
• Omówienie Network Access Protection,
• Schemat działania i konfiguracja NAP,
• Monitorowanie i rozwiązywaniem problemów z NAP.

 10. Optymalizacja usług plików
• Zastosowanie FSRM w nadawaniu limitów przydziału, osłon plików,
• Raporty wykorzystania przestrzeni dyskowych
• Implementacja infrastruktury klasyfikacji plików oraz zadań zarządzania plikami,
• Omówienie DFS oraz konfiguracja przestrzeni nazw,
• Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z replikacją DFS.

11. Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanych polityk kontroli
• Szyfrowanie plików za pomocą EFS,
• Konfiguracja zaawansowanych polityk kontroli.

12. Implementacja zarządzania aktualizacjami. Monitorowanie Windows Server 2012 R2
• Wdrażanie aktualizacji za pomocą WSUS,
• Wykorzystanie monitora wydajności,
• Monitorowanie zdarzeń.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 4000 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 5 dni szkoleniowych

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

We współpracy z CTS

CTS

 

 

 

Terminy

Nasi Klienci