MS 20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

MS 20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services

Kategoria:

Wymagania:
• Szkolenia MS 20410 – Installing and Configuring Windows Server 2012 R2 i MS 20411 – Administering Windows Server 2012 R2
• Doświadczenie w pracy z Windows 2008/2012 R2 w dużym środowisku
• Praktyczne doświadczenie w wdrażaniu, zarządzaniu, konfigurowaniu Active Directory i infrastrukturą sieciową

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia, utrzymania i nadzoru usług działających w oparciu o Windows Server 2012 R2. Kurs porusza m.in. tematykę: zaawansowane zagadnienia dotyczące usług sieciowych, serwera plików, dynamicznej kontroli dostępu, równoważenia obciążenia, klastrów, Hyper-v, replikacji Active Directory, usług certyfikacyjnych, usług federacyjnych. Szkolenie MS 20412 jest  częścią serii trzech kursów (MS 20410, MS 20411, MS 20412).

Adresaci szkolenia

Szkolenia MS 20412 przeznaczone są dla profesjonalistów IT, administratorów, posiadających co najmniej dwuletnie doświadczenie w wdrażaniu, utrzymaniu, nadzorze środowiska i usług działających w oparciu o Windows Server 2008/2012 R2.

Program

1. Implementacja zaawansowanych usług sieciowych
• Konfiguracja zaawansowanych funkcji DHCP i ustawień DNS,
• Implementacja zarządzania adresami IP.

2. Implementacja zaawansowanych usług plików oraz Dynamic Access Control
• Konfiguracja magazynu iSCSI, BranchCache,
• Optymalizacja wykorzystania magazynów,
• Wprowadzenie oraz planowanie implementacji DAC,
• Konfiguracja DAC.

 3. Implementacja rozproszonych wdrożeń AD DS
• Wprowadzenie do zagadnień rozproszonych wdrożeń AD DS,
• Implementacja rozproszonych wdrożeń AD DS oraz konfiguracja relacji zaufania AD DS.

4. Implementacja lokacji i replikacji AD DS
• Wprowadzenie do replikacji oraz konfiguracja lokacji AD DS,
• Konfiguracja i monitorowanie replikacji AD DS.

5. Implementacja AD CS, AD RMS
• Wprowadzenie do infrastruktury kluczy publicznych,
• Wdrażanie urzędów certyfikatów i zarządzanie szablonami certyfikatów,
• Implementacja dystrybucji i odwoływania certyfikatów,
• Zarządzanie odzyskiwaniem certyfikatów,
• Wprowadzenie do Active Directory Rights Management Service,
• Wdrażanie, zarządzanie infrastrukturą AD RMS i konfiguracja ochrony zawartości AD RMS.

6. Implementacja AD FS
• Wprowadzenie do Active Directory Federation Services,
• Wdrażanie AD FS oraz implementacja AD FS w organizacji,
• Wdrażanie AD FS w scenariuszach B2B.

7. Implementacja równoważenia obciążenia sieciowego NLB
• Wprowadzenie do NLB oraz konfiguracja klastra NLB,
• Planowanie implementacji NLB.

 8. Implementacja klastrów pracy awaryjnej
• Wprowadzenie do klastrów pracy awaryjnej,
• Konfiguracja aplikacji i usług wysokodostępnych w ramach klastrów pracy awaryjnej,
• Implementacja wielolokacyjnych klastrów pracy awaryjnej.

9. Implementacja klastrów pracy awaryjnej w Hyper-V
• Wprowadzenie do zagadnień integracji Hyper-V z klastrami pracy awaryjnej,
• Implementacja oraz przenoszenie maszyn wirtualnych Hyper-V w ramach klastrów pracy awaryjnej,
• Zarządzanie środowiskiem wirtualnym Hyper-V za pomocą System Center Virtual Machine Manager.

 10. Implementacja odzyskiwania awaryjnego
• Wprowadzenie do odzyskiwania awaryjnego,
• Implementacja Windows Server Backup,
• Implementacja odzyskiwania serwerów oraz danych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:  3100 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 5 dni szkoleniowych

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

We współpracy z CTS

CTS

 

 

 

Terminy

Nasi Klienci