MS 20413 Designing and Implementing a Server Infrastructure

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

MS 20413 Designing and Implementing a Server Infrastructure

Kategoria:

Wymagania:
• Zrozumienie protokołu TCP/IP
• Praktyczna wiedza z zakresu Windows Server 2012 i Active Directory
• Wiedza z zakresu skryptów i plików wsadowych
• Znajomość narzędzi wykorzystywanych w obrazowaniu, pakowaniu i wdrażaniu
• Wiedza odpowiednia certyfikacji Windows 2012 MCSA

Cel szkolenia

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania, projektowania i wdrażania infrastruktury Active Directory w oparciu o system Windows Server 2012. Poruszane są także tematy rozwiązywania nazw, integracji aplikacji, automatyzacji, optymalizacji i utrzymania usług sieciowych.

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wiedzę z zakresu systemów operacyjnych Windows (stacji roboczych i serwerów), Active Directory i usług sieciowych. Szkolenie kierowane jest do profesjonalistów IT odpowiedzialnych za planowanie, projektowanie i wdrażanie usługi Active Directory w oparciu o system Windows Server 2012 oraz przygotowujących się do egzaminu 70-431 Designing and Implementing a Server Infrastructure.

Program

1. Planowanie aktualizacji  i migracji serwera
• Przygotowanie do aktualizacji i migracji
• Tworzenie planu
• Planowanie wykorzystania wirtualizacji
• Planowanie i implementacja infrastruktury potrzebnej do wdrożenia serwera
• Wybór odpowiedniej strategii obrazowania
• Wybór odpowiedniej strategii automatyzacji wdrożenia
• Implementacja strategii automatyzacji wdrożenia
• Przygotowanie obrazów
• Wdrożenie Windows Server
 
2. Projektowanie i utrzymanie adresacji IP i zarządzanie adresami
• Projektowanie schematu adresacji IP
• Projektowanie i implementacja DHCP
• Planowanie i implementacja zakresów DHCP
• Planowanie i implementacja usługi IPAM (IP address management)

3. Projektowanie i implementacja rozwiązywania nazw
• Projektowanie strategii wdrożenia usługi DNS Server
• Projektowanie przestrzenie nazewniczej
• Projektowanie i implementacja stref DNS
• Optymalizacja serwera DNS
• Projektowanie i konfiguracja replikacji stref i delegacji
• Projektowanie wysokiego poziomu dostępności i bezpieczeństwa dla usługi DNS
 
4. Projektowanie i implementacja infrastruktury domeny i lasu Active Directory
• Projektowanie lasu usługi Active Directory
• Projektowanie i implementacja domeny Active Directory
• Projektowanie i implementacja związków zaufania między lasami i domenami
• Projektowanie przestrzeni nazewniczej potrzebnej do działania Active Directory

5. Projektowanie i implementacja infrastruktury jednostek organizacyjnych i modelu uprawnień
• Planowanie modelu delegacji zadań administracyjnych
• Projektowanie i implementacja strategii grup
• Projektowanie struktury jednostek organizacyjnych

6. Projektowanie i implementacja strategii użycia Zasad Grup (GPO)
• Zbieranie informacji potrzebnych do projektowania GPO
• Projektowanie i implementacja GPO
• Projektowania przetwarzania GPO
• Planowanie zarządzania GPO

7. Projektowanie i implementacja topologii fizycznej potrzebnej do działania usługi Active Directory
• Projektowanie i implementacja lokacji
• Projektowanie replikacji Active Directory
• Wirtualizacja kontrolerów domeny
• Projektowanie umiejscowienia kontrolerów domeny
• Projektowanie wysokiego poziomu dostępności kontrolerów domeny

8. Planowanie i implementacja przechowywania danych
• Planowanie przechowywania danych
• Wybór odpowiedniej, wydajnej technologii
• Implementacja usługi przechowywania danych
• Planowanie i implementacja usług iSCSI

9. Planowanie i implementacja usługi udostępniającej pliki
• Planowanie i implementacja usługi Distributed File System
• Planowanie i implementacja usługi BranchCache
• Planowanie i implementacja usługi Dynamic Access Control

10. Planowanie i implementacja usług  zarządzających dostępem sieciowym
• Planowanie i implementacja usługi Remote Access Service
• Planowanie uwierzytelniania RADIUS w oparciu  o Network Policy Server
• Projektowanie sieci pośrednich
• Planowanie i implementacja DirectAccess

11. Planowanie i implementacja ochrony sieci
• Wprowadzenie
• Identyfikacja i zmniejszenie skutków zagrożeń sieciowych
• Projektowanie i implementacja strategii użycia zapory sieciowej
• Projektowanie i implementacja infrastruktury potrzebnej do działania usług Network Access Protection

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2850 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 5 dni szkoleniowych

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

We współpracy z CTS

CTS

 

 

 

Terminy

Nasi Klienci