MS 20414 Implementing an Advanced Server Infrastructure

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

MS 20414 Implementing an Advanced Server Infrastructure

17 12 2018 - 21 12 2018 - Warszawa

Kategoria:

Wymagania:
• Wiedza z zakresu podstaw sieci i TCP/IP
• Wiedza z zakresu Windows Server 2012 i Active Directory
• Umiejętność tworzenia skryptów i plików wsadowych
• Podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa
• Podstawowa wiedza z zakresu wdrażania, tworzenia obrazów i paczek
• Posiadanie certyfikatu Windows Server 2012 MCSA lub równoważnej wiedzy

Cel szkolenia

W czasie tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania i wdrożenia zawansowanych komponentów Windows Server 2012.

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla profesjonalistów IT odpowiedzialnych za planowanie, projektowanie i wdrożenie infrastruktury fizycznej (m.in. usług sieciowych) w środowisku Windows Server 2012 i Active Directory. Uczestnicy powinni posiadać wiedzę z zakresu certyfikacji MCSA. Szkolenie pozwala, także na przygotowanie się do egzaminu 70-414: Implementing an Advanced Enterprise Server Infrastructure.

1. Planowanie i wdrożenie strategii wirtualizacji serwerów
• Wprowadzenie do komponentów System Center 2012
• Integracja System Center 2012 i wirtualizacji serwerów
• Planowanie i wdrożenie wirtualizacji serwerów
• Planowanie wdrożenia Hyper-V
• Konfiguracja grup serwerów Hyper-V
• Konfigurowanie bibliotek VMM

2. Planowanie i wdrożenie sieci i mechanizmów składowania danych
• Planowanie, wybór i wdrożenie mechanizmów składowania danych
• Planowanie, wybór i wdrożenie infrastruktury sieciowej

3. Planowanie i wdrożenie maszyn wirtualnych
• Planowanie konfiguracji maszyn wirtualnych
• Przygotowanie wdrożenia maszyn wirtualnych za pomocą VMM
• Konfigurowanie profili i wzorców VMM

4. Planowanie i wdrożenie rozwiązań administracyjnych wirtualizacją
• Planowanie i wdrożenie Microsoft System Center Administration
• Delegacja uprawnień
• Planowanie i wdrożenie Self-Service
• Automatyzacja administracji

5. Wdrożenie strategii monitorowania serwerów
• Konfiguracja monitorowania Windows Server 2012
• Monitorowanie w oparciu o Operations Manager
• Monitorowanie maszyn wirtualnych i serwerów
• Planowanie i konfigurowanie paczek zarządzających, powiadomień, raportowania
• Integracja Operations Manager i VMM

6. Planowanie i wdrożenie mechanizmów wysokiego poziomu dostępności serwera plików i aplikacji
• Planowanie i wdrożenie usługi DFS
• Wysoki poziom dostępności składowania danych
• Planowanie i wdrożenie Network Load Balancing

7. Planowanie i wdrożenie usługi Failover Cluster
• Planowanie usługi klastrów
• Wdrożenie usługi klastrów
• Integracja klastrów i wirtualizacji
• Tworzenie klastrów w wielu lokalizacjach
• Integracja Operations Manager i VMM
• Wysoki poziom dostępności maszyn wirtualnych

8. Planowanie i wdrożenie infrastruktury zarządzającą aktualizacjami
• Planowanie i wdrożenie Windows Server Update Services
• Planowanie aktualizacji oprogramowania przy pomocy System Center 2012 Configuration Manager
• Planowanie i wdrożenie aktualizacji w infrastrukturze serwerowej
• Zarządzanie aktualizacjami w klastrach
• Wykorzystanie technologii Replica Server

9. Planowanie i wdrożenie mechanizmów zapewniających ciągłość działania
• Planowanie i wdrożenie strategii kopii zapasowych
• Planowanie i wdrożenie mechanizmów odzyskiwania
• Kopie zapasowe i odzyskiwanie maszyn wirtualnych
• Wykorzystanie Data Protection Manager

10. Planowanie i wdrożenie Infrastruktury Klucza Publicznego
• Planowanie i wdrożenie urzędu certyfikującego
• Planowanie i wdrożenie wzorców certyfikatów
• Dystrybucja i odwoływanie certyfikatów
• Archiwizacja i odzyskiwanie kluczy prywatnych i certyfikatów

11. Planowanie i wdrożenie usługi Active Directory Federation Services
• Wymogi wstępne
• Wykorzystanie AD FS dla użytkowników wewnętrznych
• Wdrożenie AD FS do użycia z partnerami biznesowymi
 
12. Planowanie i wdrożenie usługi Information Rights Management
• Planowanie AD RMS
• Planowanie i wdrożenie wzorców i polityk

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 4000 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 5 dni szkoleniowych

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

We współpracy z CTS

CTS

 

 

 

Terminy

17 12 2018 - 21 12 2018 - Warszawa

Nasi Klienci