MS 20416 Implementing Desktop Application Environments

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

MS 20416 Implementing Desktop Application Environments

Kategoria:

Wymagania:
• bardzo dobra znajomość koncepcji i podstaw TCP/IP
• bardzo dobra znajomość Active Directory Domain Services
• doświadczenie w tworzeniu skryptów
• bardzo dobra znajomość koncepcji zabezpieczeń, uwierzytelniania i autoryzacji
• umiejętność przygotowania instalacji Windows 8, aktualizacji do Windows 8 oraz migracji stanu użytkownika oraz ustawień z Windows XP
• umiejętność konfiguracji dysków, partycji, woluminów oraz sterowników urządzeń w środowisku Windows 8
• umiejętność i rozwiązywanie problemów z nadawaniem uprawnień oraz innych ustawień zapewniających dostęp do zasobów
• umiejętność konfiguracji ustawień sieciowych
• umiejętność i rozwiązywanie problemów z połączeniami bezprzewodowymi
• umiejętność konfiguracji i rozwiązywania problemów z zabezpieczeniami Windows 8
• umiejętność konfigacji komputerów mobilnych i urządzeń
• rozumienie koncepcji wdrażania oraz tworzenia obrazów
• znajomość koncepcji SQL Server
• wiedza równoważna Windows Server 2012 MCSA
• podstawowa wiedza w zakresie technologii wirtualizacji (laboratoria na szkoleniu realizowane są w środowisku Hyper-V)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami projektowania, wdrażania oraz zarządzania fizyczną i wirtualną infrastrukturą zarządzania aplikacjami. Zdobycie umiejętności pozwalających na projektowanie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami Windows 8 Enterprise w środowisku fizycznym i wirtualnym.

Program

1. Projektowanie strategii dystrybucji aplikacji
• określanie wymagań biznesowych dla dystrybucji aplikacji
• omówienie strategii dystrybucji aplikacji

2. Diagnozowanie i korygowanie kompatybilności aplikacji
• diagnozowanie błędów kompatybilności aplikacji
• implementacja rozwiązań korygowania kompatybilności aplikacji
• rozwiązywanie błędów kompatybilności z Application Compatibility Toolkit

3. Wdrażanie aplikacji za pomocą zasad grupy oraz Windows Intune
• wdrażanie aplikacji za pomocą Windows Intune
• wdrażanie aplikacji za pomocą zasad grupy

4. Wdrażanie aplikacji za pomocą System Center Configuration Manager
• wprowadzenie do wdrażania aplikacji za pomocą Configuration Manager 2012
• wdrażanie aplikacji za pomocą Configuration Manager 2012

5. Konfiguracja wdrażania aplikacji samoobsługowych
• wprowadzenie do wdrażania aplikacji samoobsługowych
• wdrożenia aplikacji samoobsługowych z Configuration Manager 2012
• konfiguracja rozwiązań aplikacji samoobsługowyuch z Windows Intune
• wdrożenia aplikacji samoobsługowych z Service Manager 2012

6. Projektowanie i implementacja infrastruktury Presentation Virtualization
• ocena wymagań dla Presentation Virtualization
• planowanie infrastruktury Presentation Virtualization
• wdrażanie infrastruktury Presentation Virtualization

7. Przygotowanie, konfiguracja i wdrażanie aplikacji Presentation Virtualization
• ocenianie strategii aplikacji Presentation Virtualization
• wdrażanie Remote Desktop, RemoteApp oraz RD Web Access

8. Projektowanie i wdrażanie środowiska Application Virtualization
• wprowadzenie do modeli Application Virtualization
• konfiguracja wsparcia klientów Application Virtualization
• wdrażanie komponentów infrastruktury Application Virtualization

9. Przygotowanie, sekwencjonowanie oraz wdrażanie aplikacji wirtualnych
• wdrażanie aplikacji App-V
• sekwencjonowanie aplikacji w App-V

10. Planowanie i implementacja aktualizacji aplikacji oraz zabezpieczeń
• planowanie aktualizacji aplikacji
• wdrażanie aktualizacji z WSUS
• implementacja zabezpieczeń aplikacji
• wdrażanie aktualizacji aplikacji za pomocą Configuration Manager 2012

11. Planowanie i implementacja aktualizacji aplikacji oraz zastępowania
• planowanie i implemtacja aktualizacji aplikacji oraz zastępowania
• planowanie i implementacja współistnienia aplikacji

12. Monitorowanie wdrażania aplikacji, wykorzystania i wydajności
• inwentaryzacja i analiza zasobów
• planowanie i implementacja infrastruktury monitorowania aplikacji
• monitorowanie wykorzystania zasobów przez aplikacje

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2850 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 5 dni szkoleniowych

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

We współpracy z CTS

CTS

 

 

 

Terminy

Nasi Klienci