PHP – tworzenie aplikacji internetowych – poziom zaawansowany

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

PHP – tworzenie aplikacji internetowych – poziom zaawansowany

18 05 2020 - 22 05 2020 - Warszawa

Kategoria:

Wymagania: znajomość HTML/XHTML, oraz podstawy PHP

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności tworzenia dynamicznych stron internetowych. Szkolenie jest uzupełnieniem materiału prezentowanego na poziomie wprowadzającym.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania PHP do tworzenia stron internetowych. Jest kompendium wiedzy i pozwali uczestnikom szkolenia na wykorzystanie nabytych umiejętności w lepszy, sprawniejszy i bardziej odpowiedzialny sposób tworzyć dynamiczne strony i aplikacje.

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem przykładów zaczerpniętych z praktyki i doświadczenia trenera. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program

1. Powtórzenie wiadomości z kursu podstawowego.

2. Zaawansowana obsługa PHP/MySQL.

3. Administrowanie bazą MySQL.

4. Elementy programowania w MySQL.

5. Sesje
– Co to są sesje?
– Sposób działania sesji w PHP
– Funkcje obsługi sesji

6. Łańcuchy i wyrażenia regularne.
– Co to są wyrażenia regularne?
– Wyrażenia regularne w PHP

7. Dostęp do plików i danych systemowych.
– Funkcje czytania i zapisywania plików
– Funkcje systemu plików i katalogów
– Funkcje sieciowe
– Funkcje daty i czasu
– Funkcje konwersji kalendarza

8. Programowanie zorientowane obiektowo (OOP).
– Co to jest programowanie zorientowane obiektowo?
– Podstawowe konstrukcje PHP dla OOP
– Elementy zaawansowanych funkcji OOP

9. Pliki PDF i XML.
– Tworzenie plików PDF przy pomocy PHP (Biblioteka PDFlib)
– Praca z plikami XML (SimpleXML)
– Document Object Model

10. Obsługa wyjątków i błędów.
– Błędy i wyjątki
– Klasa wyjątku
– Blok try/catch
– Definiowanie własnych błędów

11. Bezpieczeństwo.
– Bezpieczeństwo kodu
– Bezpieczeństwo bazy danych
– Najpopularniejsze ataki na strony i bazy danych

12. Własny system CMS.

13. Wprowadzenie do wzorca projektowego MVC.
– co to jest wzorzec projektowy?
– co to jest MVC?
– zalety MVC
– MODEL
– WIDOK
– KONTROLER

14. CMS oparty o wzorzec projektowy MVC.

15. Porównanie pracy opartej o wzorce projektowe z pracą bez wzorców projektowych.

16. Podsumowanie.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 5 dni szkoleniowych

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

18 05 2020 - 22 05 2020 - Warszawa

Nasi Klienci