PHP – tworzenie aplikacji internetowych – wprowadzenie

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

PHP – tworzenie aplikacji internetowych – wprowadzenie

20 04 2020 - 24 04 2020 - Warszawa

Kategoria:

Wymagania wstępne: znajomość XHTML

Cel szkolenia

Język PHP jest najpopularniejszym językiem programowania dynamicznych stron www.
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy potrzebnej do tworzenia rozbudowanych dynamicznych stron www.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania PHP do tworzenia stron internetowych. Na szkoleniu poznacie Państwo składnię języka, najważniejsze funkcje i mechanizmy. Uzupełnieniem szkolenia jest szkolenie PHP na poziomie zaawansowanym.

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program

Wstęp i instalacja PHP
1. Wprowadzenie.
2. Instalacja XAMPP.

Czym jest PHP?
1. Ogólnie o PHP.
2. Umieszczanie kodu PHP w xHTML.
3. Oznaczanie sekcji kodu.
4. Czy PHP lubi xHTML?
5. Umieszczanie komentarzy.

W jaki sposób zapamiętywać dane?
1. Wstęp do zmiennych.
2. Stosowanie zmiennych.

Podstawowe typy danych
1. Zasięg zmiennych.
2. Czas życia zmiennych.
3. Zmienne predefiniowane – teoria.
4. Przykłady zm. predefiniowanych.
5. Podstawowe typy danych – liczby.
6. Ciągi znaków.

7. Podstawowe typy danych – logika.
8. Podstawowe typy danych – tablice.
9. Podstawowe typy danych – obiekty.

Konwersja typów
1. Niejawna konwersja typów.
2. Jawna konwersja typów.
3. Używanie stałych.

Tablice
1. Definiowanie nowej tablicy.
2. Dodawanie nowych elementów.
3. Usuwanie elementów.
4. Dynamiczne generowanie tablicy.
5. Generowanie ciągu znakowego.
6. Transformacje tablicowe.
7. Wyszukiwanie elementów.
8. Chodzenie po tablicy.
9. Tablice dynamiczne.
10. Losowanie elementów z tablicy.
11. Sortowanie tablic.

Wyrażenia i operatory
1. Operator przypisania.
2. Operator arytmetyczny.
3. Operator porównania.
4. Operator logiczny.
5. Operator znakowy.
6. Operator tablicowy.
7. [post/pre] In(de)krementacja.

Instrukcje sterujące
1. Instrukcja IF..ELSE IF..ELSE.
2. Instrukcja SWITCH..CASE.
3. Pętla FOR.
4. Pętla WHILE.
5. Pętla FOREACH.
6. Obsługa przerwań pętli.

Struktury danych
1. Funkcje – powoływanie do życia.
2. Przekazywanie parametrów.
3. Zwracanie wartości przez funkcje.
4. Funkcje – parametry domyślne.
5. Funkcje – parametry zmienne.
6. Praktyczny przykład.
7. Funkcje w funkcji.
8. Tworzenie biblioteki kodu.
9. Funkcja INCLUDE/REQUIRE_ONCE.
10. Wykorzystanie bibliotek kodu.

Przetwarzanie i obsługa formularzy
1. Budowa i zasada działania.
2. Praktyczny przykład.
3. Interakcja klient-serwer.
4. Wysyłanie maili.

Data i czas w PHP
1. Operowanie funkcjami.
2. Formatowanie daty i czasu.
3. Kontrola poprawności daty i czasu.
4. Porównywanie daty z zakresem.

Ciasteczka i sesje
1. Jak działają pliki cookie?
2. Odczyt i zapis.
3. Kasowanie wartości ciasteczek.

Sesje
1. Możliwości sesji.
2. Kasowanie sesji.
3. System logowania – teoria.

Bazy Danych
1. Wprowadzenie do baz danych.
2. MySQL i phpMyAdmin.
3. Środowisko IDE.
4. System logowania.

Podsumowanie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 5 dni szkoleniowych

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

20 04 2020 - 24 04 2020 - Warszawa

Nasi Klienci