Prezentacja danych MS Excel w MS PowerPoint

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Prezentacja danych MS Excel w MS PowerPoint

Kategoria:
Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:

– Przedstawić dane importowane z arkusza kalkulacyjnego MS Excel w postaci tabel i wykresów, a także uatrakcyjnić prosty przekaz tekstowy poprzez zastosowanie obiektów SmartArt.
– Wykonać analizy i zestawienia za pomocą tabel przestawnych w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel
– Wprowadzić atrakcyjnie prezentujące się teksty z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości formatowania i grafiki WordArt,
– Korzystać z wzorców i szablonów co zapewni jednolity styl prezentacji bez zbędnego wysiłku,
– Skutecznie zapanować na tempem pokazu, stosując zaawansowane narzędzia,
– Wydrukować prezentację w formie materiałów informacyjnych oraz konspektu,
– Ustawić prezentację tak, aby w trakcie pokazu na rzutniku wyświetlał się inny obraz niż na monitorze prelegenta,
– Korzystać ze skrótów klawiszowych oraz zakreślać wybrane elementy slajdu podczas pokazu
– Przygotować skuteczną prezentację do ważnego wystąpienia stosując się do wskazówek doświadczonych trenerów i technik pokazu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane do pracowników biurowych, zajmujących się prezentacją danych importowanych z arkusza kalkulacyjnego MS Excel podczas profesjonalnych prezentacji multimedialnych w MS PowerPoint.

Program

Praca z aplikacją MS PowerPoint

– Krótkie wprowadzenie do programu PowerPoint
– Otwieranie, oglądanie i zapisywanie prezentacji
– Interfejs programu
– Nowa prezentacja – jak zacząć?
– Tworzenie nowej pustej prezentacji
– Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu
– Tworzenie prezentacji na podstawie kreatora zawartości
– Tworzenie albumu fotograficznego
– Tworzenie slajdów i modyfikacja slajdów
– Slajdy na podstawie gotowych układów i z innej prezentacji
– Notatki prowadzącego – jak zapamiętać więcej
– Zapisywanie prezentacji

Szablony projektów

– Dlaczego warto stosować szablony projektu?
– Zastosowanie szablonu projektu
– Modyfikacja szablonu
– Szablon a wzorzec slajdów
– Tworzenie i modyfikowanie istniejących schematów kolorów
– Niestandardowe Tło
– Tworzenie własnego szablonu prezentacji
– Dodawanie nowej prezentacji do kreatora zawartości

Wykorzystanie grafiki w prezentacji

– Korzystanie z autokształtów
– Wstawianie autokształtów
– Modyfikowanie i łączenie autokształtów
– Wyrównanie i rozmieszczenie kształtów na prezentacji
– Grupowanie i zmiana kolejności kształtów
– Przyciski akcji
– Clipart – czyli grafika bez straty jakości
– Wstawianie clipartów
– Modyfikowanie clipartów
– Organizacja klipów
– WordArt

Tabele, wykresy i diagramy/obiekty SmartArt

– Wstawianie i formatowanie wykresu
– Wykres wewnętrzny
– Wykres zewnętrzny
– Tworzenie wykresów w MS Excel
– Typy wykresów w MS Excel
– Elementy wykresu w MS Excel
– Modyfikacja wykresów w MS Excel
– Zrzut ekranu(Excel 2010)
– Hiperłącza
– Wstawianie i formatowanie diagramów
– Praca z tabelami
• Wewnętrznymi
• Zewnętrznymi

Drukowanie prezentacji PowerPoint i wymiana danych

– Podgląd i ustawienia wydruku
– Notatki

Przygotowanie prezentacji do pokazu

– Polecenie przygotuj pokaz
– Pokazy niestandardowe
– Widok prezentera
– Zbiór praktycznych wskazówek dotyczących pokazu
– Określanie czasu trwania prezentacji
– Ukrywanie slajdu

Wystąpienia a prezentacja

– Jak dobrać szablon do wystąpienia?
– Przygotowanie wystąpienia
– Określenie celu prezentacji
– Dobór formy do treści
– Określenie metod przekazu
– Zbudowanie konspektu prezentacji
– Zebranie materiałów pomocniczych
– Prowadzenie wystąpienia
– Praktyczne rady trenera

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 850 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, sprzęt komputerowy, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

Nasi Klienci