Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja II stopnia

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja II stopnia

08 12 2020 - 09 12 2020 - Warszawa

Kategoria:
Cel szkolenia

1) Warunkowe oraz wielokrotne wykonywanie instrukcji T-SQL
2) Usprawnianie pracy z danymi poprzez tworzenie funkcji skalarnych i tabelarycznych
3) Uniwersalizacja procedur składowanych poprzez parametry tabelaryczne i wyjściowe
4) Obsługa błędów pojawiających się podczas wykonywania się instrukcji T-SQL
5) Zapewnienie spójności danych podczas ich modyfikowania poprzez implementowanie jawnych transakcji

Opis szkolenia

Szkolenie przekazuje kursantom wiedzę w jaki sposób posługiwać się proceduralnymi elementami języka Transact-SQL w środowisku MS SQL Server. Dzięki tej wiedzy kursant zyska umiejętność realizowana złożonych zadań na danych – których realizacja wymaga wykonania wielu instrukcji SQL.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest dedykowane tym, którzy zamierzają poszerzyć swój wachlarz umiejętności wykorzystywania rozszerzeń programistycznych jakie oferuje język Transact-SQL. Od kursantów wymagana jest podstawowa wiedzą na temat tworzenia i modyfikowania procedur składowanych z parametrami skalarnymi. Doskonałym przygotowaniem jest ukończenie kursu: Rozszerzenia programistyczne T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I stopnia.

Program

Moduł 1: Elementy proceduralne
– Znaczenie zmiennych (@)
– Deklarowanie zmiennych (DECLARE)
– Przypisywanie wartości jednej zmiennej (SET)
– Złożone operatory przypisania (+=, -=, *=, /=, %=)
– Przypisanie wartości wielu zmiennym w jednej instrukcji ( niestandardowe przypisanie SELECT)
– Przypisanie zmiennym wartości z wiersza danych
– Standardowe kontra niestandardowe przypisanie
– Proste rozpatrywanie przypadków wartości (CASE)
– Złożone rozpatrywanie przypadków wartości (CASE)
– Warunkowe wykonywanie instrukcji (IF)
– Warunkowe wykonanie bloku instrukcji (BEGIN … END)
– Podzapytania w predykatach IF
– Czytelne zapisy IF … ELSE
– Wielokrotne wykonywanie instrukcji (WHILE)
– Sterowanie pętlą (BREAK, CONTINUE)

Moduł 2: Funkcje użytkownika
– Istota skalarnych funkcji
– Tworzenie funkcji skalarnej (CREATE FUNCTION)
– Wywołanie funkcji skalarnej
– Uzyskanie definicji funkcji
– Modyfikacja funkcji (ALTER FUNCTION)
– Zmiana nazwy funkcji (SP_RENAME)
– Usuwanie funkcji (DROP FUNCTION)
– Wartość domyślna parametrów
– Zamaskowanie definicji funkcji (ENCRYPTION)
– Wiązanie funkcji z bazowymi obiektami (SCHEMABINDING)
– Wartość null w parametrach wejściowych (CALLED ON NULL INPUT)
– Znaczenie funkcji tabelarycznych
– Istota złożonej funkcji tabelarycznej
– Tworzenie złożonej funkcji tabelarycznej (RETURNS … TABLE)
– Wywołanie funkcji tabelarycznej

Moduł 3: Procedury składowane – niestandardowe parametry
– Zapotrzebowanie na parametry tabelaryczne
– Tworzenie typów tabelarycznych
– Definiowanie parametrów tabelarycznych
– Idea parametrów wyjściowych
– Definiowanie parametrów wyjściowych

Moduł 4: Realizacja transakcji w procedurach składowanych
– Obsługa błędów pojawiających się w kodzie
– Tworzenie komunikatów o błędach (RAISERROR)
– Kod zwrotny procedur składowanych (RETURN)
– Przechwycenie błędów (TRY … CATCH)
– Znaczenie transakcji w spójności danych
– Przykład środowiska wymagającego transakcji
– Skutki braku implementacji transakcji w przykładowym środowisku
– Implementacja transakcji (BEGIN TRAN, COMMIT TRAN, ROLLBACK TRAN)
– Efekty implementacji transakcji w przykładowym środowisku

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1450 zł/os. + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

08 12 2020 - 09 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci