Szkolenie Online Microsoft Access – start

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Szkolenie Online Microsoft Access – start

21 01 2021 - 22 01 2021 - Online
11 03 2021 - 12 03 2021 - Online

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie kursantów w metody projektowania i efektywnego wykorzystywania baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uczestnik laboratoriów nauczy się jak składować dane by były one użyteczne i można było z nimi sprawnie pracować. Po kursie kursant, będzie potrafił zaprojektować relacyjną bazę danych, zasilić ją danymi zewnętrznymi oraz zamieniać dane w użyteczne informacje dzięki poznaniu pełnego wachlarza możliwości kwerend.

Program szkolenia

Moduł 1: Tworzenie dobrych projektów bazodanowych
• Terminologia systemów bazodanowych.
• Obiekty podlegające modelowaniu.
• Tabela jako miejsce składowania danych.
• Zasady rozdzielania informacji na tabele.
• Identyfikacja kluczy prosty, złożonych, naturalnych i sztucznych w tabelach.
• Modelowanie związków jeden do wielu oraz wiele do wielu między obiektami.
• Wzbogacanie związków o ich atrybuty.
• Modelowanie zjawisk zmiennych w czasie.

Moduł 2: Implementacja relacyjnej bazy danych
• Możliwości MS Access.
• Implementacja bazy danych w MS Access.
• Tworzeni i zarządzanie tabelami.
• Praca z kolumnami tabeli.
• Istota konwencji nazewnictwa pól w tabeli.
• Modyfikowanie danych w tabeli.

Moduł 3: Integralność danych w tabelach
• Definiowanie typów danych dla kolumn.
• Przegląd i dobór odpowiednich typów danych.
• Wymuszanie prowadzenia wartości w kolumnie.
• Tworzenie własnych reguł poprawności wprowadzanych danych.
• Naprowadzanie użytkownika na właściwy format danych.
• Wymuszanie unikalności danych.
• Tworzenie więzów integralności danych między tabelami.
• Kaskadowe operacje na danych.

Moduł 4: Pobieranie danych z innych aplikacji
• Tworzenie łącz umożliwiających przeglądanie danych znajdujących się poza bieżącą bazą danych.
• Projektowanie tabel których zadaniem jest przyjęcie danych zewnętrznych.
• Importowanie danych z formatów innych baz danych Access, arkuszy Excela i plików tekstowych.

Moduł 5: Zwracanie danych z tabel
• Idea kwerend wybierających.
• Tworzenie i modyfikowanie kwerend.
• Zwracanie pożądanych kolumn z tabel.
• Łączenie wartości z kilku kolumn w jedną.
• Dodawanie pól obliczeniowych wykonujące działania matematyczne na kolumnach.
• Nadawanie kolumną własnych nazw.
• Sortowanie danych.
• Pozbywanie się duplikujących się wartości.

Moduł 6: Filtrowanie danych
• Filtry bazujący na liczbie wierszy i kolejności zwracanych rekordów.
• Filtrowanie danych tekstowych, liczbowy i związanych z czasem.
• Operatory wyszukiwania pożądanych wartości.
• Logika trójwartościowa wyszukiwania rekordów.
• Kryteria złożone wyszukiwania rekordów po wielu polach.
• Szukanie wartości zgodnych ze wzorem.
• Praca z wartościami nieznanymi pustymi.

Moduł 7: Parametryzacja kwerend
• Możliwości parametryzacji kwerend.
• Dodawanie parametrów do kwerend.
• Wpływ typu parametru na poprawność wyniku.

Moduł 8: Łączenie rozproszonych informacji
• Łączenie informacji z kilku tabel.
• Różne rodzaje połączeń między tabelami.
• Tworzenie wielokrotnych połączeń między tabelami.
• Praca z właściwościami sprzężeń między tabelami.
• Wyszukiwanie rekordów niedopasowanych.

Moduł 9: Agregowanie i przestawianie danych
• Definiowanie zbiorów grupujących dane.
• Zwracanie informacji o zagregowanych zbiorach.
• Zastosowanie różnych funkcji agregujących.
• Filtrowanie danych zagregowanych.
• Przestawianie atrybutów zbiorów.

Moduł 10: Wykresy i tabele przestawne
• Inicjalizacja obiektów przestawnych.
• Definiowanie wymiarów.
• Filtrowanie danych.
• Grupowanie danych.
• Formatowanie elementów wyświetlanych. 

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 800 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w pdf, certyfikat w pdf.

→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem z wbudowanym głośnikiem i mikrofonem (opcjonalnie kamerą) oraz dostępem do Internetu oraz właściwym oprogramowaniem MS Access.
→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → warsztat cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → warsztat cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → warsztat cz. III
15:30 → odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio
16:00 → zakończenie szkolenia

Informacje:

Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

21 01 2021 - 22 01 2021 - Online
11 03 2021 - 12 03 2021 - Online

Nasi Klienci