Szkolenie online Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 2-dniowe warsztaty komputerowe – II poziom

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Szkolenie online Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 2-dniowe warsztaty komputerowe – II poziom

22 06 2020 - 23 06 2020 - Online

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie pisania makr w Excelu zdobytej na szkoleniu Programowanie VBA dla analityków biznesowych znajdującym się w ofercie MDDP Akademia Biznesu. W szkoleniu zostaną rozwinięte te zagadnienia, które pojawiły się na szkoleniu podstawowym jak np. zmienne tablicowe czy debugowanie oraz omówione zostaną inne ważne elementy programistyczne jak na przykład projekty zawierające zbiór procedur.

Wymagania

Od uczestnika szkolenia wymagana jest wiedza dotycząca języka Visual Basic for Applications na poziomie średniozaawansowanym. Optymalna będzie znajomość zagadnień wypunktowanych w programie szkolenia podstawowego.

Program

Tworzenie własnych funkcji cd.
• Funkcja z listą parametrów
• Funkcja rekurencyjna
• Sposoby przekazywania parametrów
• Zmienne statyczne

Zmienne tablicowe cd.
• Tablica wielowymiarowa
• Deklaracja i dostęp do danych tablicy
• Redefiniowanie tablicy
• Pobieranie i zwracanie tablicy do zakresów
• Sortowanie tablicy

Operacje na plikach i folderach
• Kopiowanie i usuwanie pliku
• Odczyt właściwości pliku
• Zarządzanie folderami
• Funkcje weryfikujące istnienie obiektu

Kolekcje wbudowane i kolekcje użytkownika cd.
• Kolekcja komentarzy
• Kolekcja dodatków
• Kolekcja własna

Budowa projektów zawierających zbiór procedur
• Dostęp do procedur z poziomu innych procedur
• Referencja do funkcji
• Obsługa błędów w projekcie

Pobieranie danych z bazy Access
• Biblioteka obiektów ADO
• Tworzenie kwerendy
• Tworzenie połączenia
• Zapis tabeli Access do arkusza

Techniki debugowania kodu i opcje edytora cd.
• Debugowanie projektu zawierającego zbiór procedur
• Ustawienia obsługi błędów w opcjach edytora VB
• Korzystanie z pomocy MSDN

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1300 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie z kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Harmonogram szkolenia:

→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF

09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → warsztat cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → warsztat cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → warsztat cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

22 06 2020 - 23 06 2020 - Online

Nasi Klienci