Szkolenie online Wykorzystanie MS Excel w pracy Działu Sprzedaży – poziom zaawansowany

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Szkolenie online Wykorzystanie MS Excel w pracy Działu Sprzedaży – poziom zaawansowany

15 06 2020 - 16 06 2020 - Online

Kategoria: , ,

Wymagania: dobra znajomość MS Excel (umiejętność tworzenia formuł, znajomość podstawowych funkcji wbudowanych, podstawowa obsługa tabel przestawnych i wykresów)

Adresaci szkolenia

Osoby, które negocjują warunki ofert z klientami, porównują ceny konkurencji, tworzą zaawansowane raporty i analizy sprzedaży, tworzą narzędzia uławiające negocjacje z klientami.

Metodyka szkolenia

Wykład – 10%, ćwiczenia praktyczne wspólne z trenerem i samodzielne – 90%.

Program

1. Formuły i funkcje przydatne w negocjacjach z klientem i tworzeniu dla niego oferty
• Funkcje logiczne: JEŻELI, ORAZ, LUB, JEŻELI.BŁĄD
• Wybrane funkcje wyszukiwania i adresu: WYSZUKAJ.PIONOWO, opcjonalnie: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE
• Obliczenia dla ustalonych kryteriów: SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI
• SUMA.ILOCZYNÓW (opcjonalnie: zastosowanie tablicowe do agregowania po złożonych kryteriach)
• Zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO do wyszukiwania danych, sprawnego przydzielania rabatów oraz do segmentacji klientów

2. Raportowanie
• Tabele przestawne jako elastyczne narzędzie do szybkiej analizy danych
→ Tworzenie własnych układów tabel przestawnych
→ Filtrowanie danych tradycyjne i za pomocą fragmentatorów
→ Różne sposoby przedstawiania danych (np. procentowo)
→ Niestandardowe wyliczenia – pola obliczeniowe
→ Opcjonalnie: użycie funkcji WEŹDANETABELI
• Wykresy tradycyjne i dynamiczne wykresy przestawne – niezbędne narzędzie do skutecznego raportowania (np. przedstawienie wykonania vs plan, procentowy udział sprzedaży grup produktowych w wielu regionach)
• Ożywienie raportów za pomocą zaawansowanych opcji formatowania warunkowego

3. Tworzenie narzędzi do analizy marży inwestycji
• Sprawdzanie poprawności danych – listy rozwijane
• Ochrona pliku, arkusza i skoroszytu
• Opcjonalnie: kontrolki formularza (pola wyboru, pokrętła, przyciski przewijania itp.)

4. Opcjonalnie: Analiza symulacji – narzędzia ułatwiające analizę różnych scenariuszy działania („co by było gdyby”)
• Scenariusze
• Szukaj wyniku

5. Niezbędne skróty klawiszowe

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie z kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Harmonogram szkolenia:

→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF

09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → warsztat cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → warsztat cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → warsztat cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

15 06 2020 - 16 06 2020 - Online

Nasi Klienci