Microsoft Visio – tworzenie diagramów

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Microsoft Visio – tworzenie diagramów

12 12 2018 - Warszawa
22 03 2019 - Warszawa
19 04 2019 - Warszawa

Kategoria:
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki tworzenia schematów i diagramów z wykorzystaniem aplikacji MS Visio. Na szkoleniu pokazane zostaną sposoby tworzenia rysunków, rodzaje kształtów i ich połączeń a także modyfikowanie ich formatu. Osobnym tematem będzie biblioteka kształtów i projektowanie diagramów biznesowych. Omówiona zostanie współpraca Visio z innymi programami pakietu MS Office. Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie swobodnie korzystać z programu MS Visio tworząc własne schematy i rysunki.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania aplikacji MS Visio w codziennej pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:
Samodzielnie stworzyć profesjonalny diagram, graficznie opisać procesy, schematy i procedury, Uczestnicy zdobędą umiejętności graficznego prezentowania złożonych komunikatów i przedstawiania informacji z innych źródeł danych, umiejętność tworzenia raportów z diagramów.

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program

1. Wprowadzenie do programu MS Visio
– Interfejs programu
– Siatka, linijki i prowadnice

2. Kształty i rysunki
– Tworzenie rysunków
– Łączenie kształtów miedzy sobą
– Typy połączeń i rodzaje kształtów
– Łączenie tekstu i kształtów
– Grupowanie kształtów
– Praca z obrazami
– Zarządzanie warstwami

3. Formatowanie
– Ustawienia strony
– Wyrównanie i odstępy
– Kolory i motywy
– Dane kształtu
– Raporty
– Hiperłącza
– Nowe opcje formatowania w Visio 2013
– Nowe narzędzia Visio 2013

4. Zaawansowane opcję programu
– Tworzenie kształtów
– Bibliotekami kształtów
– Projekt diagramów biznesowych
– Projekt diagramów infrastruktury sieciowej
– Projekt map
– Współpraca Visio z innymi programami
– Praca w chmurze

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 750 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

12 12 2018 - Warszawa
22 03 2019 - Warszawa
19 04 2019 - Warszawa

Nasi Klienci