Wykorzystanie MS Excel w pracy Działu Sprzedaży – poziom zaawansowany

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Wykorzystanie MS Excel w pracy Działu Sprzedaży – poziom zaawansowany

14 01 2019 - 15 01 2019 - Warszawa
11 02 2019 - 12 02 2019 - Warszawa
11 03 2019 - 12 03 2019 - Warszawa

Kategoria:

Wymagania: dobra znajomość MS Excel (umiejętność tworzenia formuł, znajomość podstawowych funkcji wbudowanych, podstawowa obsługa tabel przestawnych i wykresów)

Adresaci szkolenia

Osoby, które negocjują warunki ofert z klientami, porównują ceny konkurencji, tworzą zaawansowane raporty i analizy sprzedaży, tworzą narzędzia uławiające negocjacje z klientami.

Metodyka szkolenia

Wykład – 10%, ćwiczenia praktyczne wspólne z trenerem i samodzielne – 90%.

Program

1. Formuły i funkcje przydatne w negocjacjach z klientem i tworzeniu dla niego oferty
• Funkcje logiczne: JEŻELI, ORAZ, LUB, JEŻELI.BŁĄD
• Wybrane funkcje wyszukiwania i adresu: WYSZUKAJ.PIONOWO, opcjonalnie: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE
• Obliczenia dla ustalonych kryteriów: SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI
• SUMA.ILOCZYNÓW (opcjonalnie: zastosowanie tablicowe do agregowania po złożonych kryteriach)
• Zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO do wyszukiwania danych, sprawnego przydzielania rabatów oraz do segmentacji klientów

2. Raportowanie
• Tabele przestawne jako elastyczne narzędzie do szybkiej analizy danych
→ Tworzenie własnych układów tabel przestawnych
→ Filtrowanie danych tradycyjne i za pomocą fragmentatorów
→ Różne sposoby przedstawiania danych (np. procentowo)
→ Niestandardowe wyliczenia – pola obliczeniowe
→ Opcjonalnie: użycie funkcji WEŹDANETABELI
• Wykresy tradycyjne i dynamiczne wykresy przestawne – niezbędne narzędzie do skutecznego raportowania (np. przedstawienie wykonania vs plan, procentowy udział sprzedaży grup produktowych w wielu regionach)
• Ożywienie raportów za pomocą zaawansowanych opcji formatowania warunkowego

3. Tworzenie narzędzi do analizy marży inwestycji
• Sprawdzanie poprawności danych – listy rozwijane
• Ochrona pliku, arkusza i skoroszytu
• Opcjonalnie: kontrolki formularza (pola wyboru, pokrętła, przyciski przewijania itp.)

4. Opcjonalnie: Analiza symulacji – narzędzia ułatwiające analizę różnych scenariuszy działania („co by było gdyby”)
• Scenariusze
• Szukaj wyniku

5. Niezbędne skróty klawiszowe

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

14 01 2019 - 15 01 2019 - Warszawa
11 02 2019 - 12 02 2019 - Warszawa
11 03 2019 - 12 03 2019 - Warszawa

Nasi Klienci