Dariusz Chalimoniuk

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Dariusz Chalimoniuk

Trener, wykładowca akademicki, ekspert, informatyk. Posiada Certyfikat Trenera i Egzaminatora ECCC. Wykształcenie wyższe Informatyczne o specjalności Informatyczne Systemy Zarządzania oraz magisterskie ekonomiczne na kierunku Zarządzanie. Obecnie Nauczyciel Akademicki (wykładowca) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Na uczelni pracuje od 2004 roku.

Od 2009 prowadzi specjalistyczne szkolenia. informatyczne. Tematyka prowadzonych szkoleń skupia się wokół problematyki informatyki, Internetu i ich wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, logistyce, ekonomii i marketingu. Adresatami szkoleń są pracownicy administracji publicznej, oświaty, nauki, służby zdrowia, przedsiębiorcy, rolnicy, jak również osoby pracujące w przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach, fundacjach i korporacjach międzynarodowych. Doświadczenie praktyczne zdobywał pracując jako informatyk w Administracji Publicznej, ekspert w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów. Uczestniczył w realizacji dużych projektów szkoleniowych zakończonych sukcesem. Przeprowadził blisko 1000 godzin szkoleń.


Nasi Klienci