Krzysztof Karpio

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Krzysztof Karpio

Trener, konsultant, wykładowca w szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, adiunkt w katedrze Informatyki. Specjalizuje się z w zaawansowanych rozwiązaniach dotyczących baz danych m.in. MS Access, MS SQL, Oracle, MySQL, DB2, Informix.
Prowadzi działalność badawczą. Brał udział w eksperymentach w CERN. W 2004r uzyskał tytuł doktora fizyki. Pracował w Instytucie Problemów Jądrowych, oraz w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Sprawiedliwości jako ekspert. Jest administratorem bazy danych Oracle oraz AIX. Prowadzi autoryzowane szkolenia Microsoft.
Posiada certyfikatym.in.: IBM eServer Certified Specialist – pSeries AIX System Support, Oracle Database Administrator Certified Associate, Microsoft Certified Trainer (MCT), Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist, Microsoft Certified IT Professional, OpenVMS System Administrator, Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator, Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Technology Specialist: SQL Server, Implementation and Maintenance.
Jest konsultantem w dużych projektach szkoleniowych i wdrożeniowych. Posiada własne autorskie programy szkoleniowe. Zna języki programowania: Visual Basic, Visual Basic for Application, Fortran, Borland Pascal, Visual FoxPro, HTML, JavaSript, PHP, C#. Prowadzi szkolenia również w języku angielskim i rosyjskim.


Nasi Klienci