Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Bezpieczeństwo

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami

08 09 2022 - 09 09 2022 - Warszawa
14 11 2022 - 15 11 2022 - Warszawa
05 12 2022 - 06 12 2022 - Warszawa

Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania jako element ładu korporacyjnego

25 08 2022 - Warszawa

Budowa i  praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania  w organizacji zgodnie z ISO 22301

15 09 2022 - 16 09 2022 - Warszawa
10 10 2022 - 11 10 2022 - Warszawa
14 11 2022 - 15 11 2022 - Warszawa

Analiza BIA (Business Impact Analysis) jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji

15 09 2022 - 16 09 2022 - Warszawa
17 11 2022 - 18 11 2022 - Warszawa

Bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego zgodnie z dobrymi praktykami

25 08 2022 - 26 08 2022 - Warszawa
06 10 2022 - 07 10 2022 - Warszawa
08 12 2022 - 09 12 2022 - Warszawa

Nasi Klienci