MS SQL Server – efektywna praca z danymi

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Zarządzanie danymi - Access, SQL

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

MS SQL Server - efektywna praca z danymi

17 05 2021 - 20 05 2021 - Warszawa
06 07 2021 - 09 07 2021 - Warszawa

SQL Server
start

SQL Server
ekspert

24 05 2021 - 26 05 2021 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I stopnia

17 05 2021 - 18 05 2021 - Warszawa
12 07 2021 - 13 07 2021 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja II stopnia

19 05 2021 - 20 05 2021 - Warszawa
14 07 2021 - 15 07 2021 - Warszawa

Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server
specjalizacja I i II stopnia - szkolenie 4 dniowe

17 05 2021 - 20 05 2021 - Warszawa
12 07 2021 - 15 07 2021 - Warszawa

Microsoft Access
ekspert

Nasi Klienci