Mapa strony

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

SZKOLENIA

 1. Szkolenie online Zastosowanie Excela w controllingu
 2. Szkolenie Online MS PowerPoint poziom zaawansowany – tworzenie profesjonalnych prezentacji
 3. Szkolenie online Excel w controllingu personalnym
 4. Szkolenie online Formuły tablicowe w Microsoft Excel – magia Ctrl+Shift+Enter
 5. Szkolenie online Modelowanie, wizualizacja danych i projektowanie dashboardów w Power BI
 6. Szkolenie online Efektywna komunikacja marketingowa przy pomocy social media
 7. Szkolenie online Microsoft Project – zarządzanie projektami – poziom ekspert
 8. Szkolenie online Microsoft SharePoint – obieg dokumentów w przedsiębiorstwie
 9. Szkolenie online Microsoft Outlook -zarządzanie kontaktami i pocztą
 10. Trendy w marketingu online, o których warto wiedzieć
 11. Modelowanie, wizualizacja danych i projektowanie dashboardów w Power BI
 12. Szkolenie online Excel w praktyce finansowej – szkolenie wieczorowe
 13. Szkolenie online Mierniki w działaniach personalnych i działaniach działu personalnego
 14. Szkolenie online Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 15. Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami
 16. Szkolenie online Trendy w marketingu online, o których warto wiedzieć
 17. Szkolenie online MS Excel w księgowości
 18. Szkolenie online Tworzenie profesjonalnych prezentacji – Microsoft PowerPoint
 19. Szkolenie online Projektowanie formularzy na platformie ePUAP
 20. Szkolenie online Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP
 21. Szkolenie online Strategia komunikacji marketingowej
 22. Szkolenie online Microsoft Access – ekspert
 23. Szkolenie online Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I – II stopień
 24. Szkolenie online Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja II stopnia
 25. Szkolenie online Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I stopnia
 26. Szkolenia online SQL Server – Ekspert
 27. Szkolenie online SQL Server – Start
 28. Szkolenie online Microsoft Project – zarządzanie projektami – poziom podstawowy
 29. Szkolenie online Microsoft Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów – poziom zaawansowany
 30. Szkolenie online Microsoft Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów – poziom średniozaawansowany
 31. Szkolenie online Power Query / GET & TRANSFORM – pobieranie i zaawansowane przekształcanie danych w MS Excel
 32. Szkolenie online MS SQL Server – efektywna praca z danymi
 33. Szkolenie online MS Excel – tabele przestawne
 34. Szkolenie online Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 35. Szkolenie online Visual Basic for Applications (VBA) – Microsoft Excel
 36. Szkolenie online MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom II
 37. Szkolenie online Excel w praktyce finansowej
 38. Szkolenie online Microsoft Access – start
 39. Szkolenie online Microsoft Excel poziom zaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 40. Szkolenie online Microsoft Excel od podstaw – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 41. Szkolenie online MS Office dla Asystentek i Office Managerów
 42. Szkolenie online Microsoft Excel poziom średniozaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 43. Szkolenie online MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom I
 44. MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom II
 45. Strategia komunikacji marketingowej
 46. Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP
 47. Projektowanie formularzy na platformie ePUAP
 48. Excel w controllingu personalnym
 49. Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania jako element ładu korporacyjnego
 50. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 51. Analiza BIA (Business Impact Analysis) jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji
 52. Mierniki w działaniach personalnych i działaniach działu personalnego
 53. Formuły tablicowe w Microsoft Excel – magia Ctrl+Shift+Enter
 54. Power Query / GET & TRANSFORM – pobieranie i zaawansowane przekształcanie danych w MS Excel
 55. Efektywna komunikacja marketingowa przy pomocy social media
 56. Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I – II stopień
 57. Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja II stopnia
 58. Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I stopnia
 59. MS Excel – tabele przestawne
 60. MS SQL Server – efektywna praca z danymi
 61. Analiza statystyczna danych w Excelu
 62. Microsoft Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów – poziom średniozaawansowany
 63. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 64. MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom I
 65. Excel w praktyce finansowej
 66. Microsoft Excel od podstaw – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 67. Microsoft Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego
 68. Zastosowanie Excela w controllingu
 69. Microsoft Excel poziom średniozaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 70. Microsoft Excel poziom zaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 71. Visual Basic for Applications (VBA) – Microsoft Excel
 72. Microsoft Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów – poziom zaawansowany
 73. Tworzenie profesjonalnych prezentacji – Microsoft PowerPoint
 74. SQL Server – Start
 75. Microsoft SharePoint – obieg dokumentów w przedsiębiorstwie
 76. Microsoft Outlook -zarządzanie kontaktami i pocztą
 77. Microsoft Project – zarządzanie projektami – poziom podstawowy
 78. Microsoft Project – zarządzanie projektami – poziom ekspert
 79. SQL Server – Ekspert
 80. Microsoft Access – start
 81. Microsoft Access – ekspert
 82. MS Office dla Asystentek i Office Managerów

Nasi Klienci