Analiza statystyczna danych w Excelu

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Analiza statystyczna danych w Excelu

22 11 2021 - 23 11 2021 - Warszawa

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w statystycznej analizie danych. Szkolenie jest adresowane do osób, które znają podstawowe pojęcia statystyki opisowej i matematycznej i chciałyby je umieć stosować w programie Excel. W trakcie dwudniowego szkolenia uczestnicy zapoznają się z większością dostępnych w Excelu funkcji statystycznych oraz poznają wszystkie narzędzia statystyczne dostępne w dodatku Analysis TookPak. Szkolenie pozwoli zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie użycia danej funkcji czy narzędzia excelowego. Ponadto uczestnictwo w szkoleniu odświeży i ugruntuje ogólną wiedzę statystyczną uczestników.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie zastosować odpowiednie dla danego problemu narzędzie excelowe i właściwe zinterpretować uzyskane wyniki.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

• Grupować dane w postaci szeregów rozdzielczych
• Prezentować szeregi statystyczne na diagramach i histogramach
• Obliczać i interpretować statystyki opisowe struktur danych
• Badać korelacje
• Analizować trendy i prognozować
• Wykonywać testy statystyczne

Metody

Szkolenie ma formę warsztatów komputerowych. Każde omawiane narzędzie czy funkcja poprzedzone jest krótkim przypomnieniem teorii, po czym uczestnicy wykonują wspólnie z trenerem jedno zadanie. Następnie uczestnicy i trener przeprowadzają serie symulacji danych w celu lepszego zrozumienia wartości danego wskaźnika statystycznego i ewentualnie wykonują samodzielnie kolejne zadanie. Każdy uczestnik otrzymuje zastaw materiałów szkoleniowych, na które składają się pliki excelowe do ćwiczeń wraz z rozwiązaniami oraz książka tematyczne związana ze szkoleniem.

Narzędzia i funkcje statystyczne Excela prezentowane na szkoleniu

• Funkcje z biblioteki funkcji statystycznych, m.in.:
– ŚREDNIA.WEWN
– KURTOZA
– SKOŚNOŚĆ
– ROZKŁ.NORMALNY
– ROZKŁ.POISSON
– REGLINP
– REGBŁSTD
– PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK
– UFNOŚĆ.NORM
– KWARTYL
– WSP.KORELACJI
– Z.TEST
– F.TEST
– CHI.TEST
– WARIANCJA.PRÓBKI

• Narzędzia analizy danych:
– Analiza wariancji
– Analiza wariancji dwuczynnikowa z powtórzeniami
– Analiza wariancji dwuczynnikowa bez powtórzeń
– Korelacja
– Kowariancja
– Statystyka opisowa
– Wygładzanie wykładnicze
– Test F z dwiema próbami dla wariancji
– Histogram
– Średnia ruchoma
– Generowanie liczb pseudolosowych
– Ranga percentyl
– Regresja
– Próbkowanie
– Test T: par skojarzonymi z dwiema próbami dla średniej
– Test T: z dwiema próbami zakładający równe wariancje
– Test T: z dwiema próbami zakładający nierówne wariancje
– Test Z: z dwiema próbami dla średnich

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1350 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

22 11 2021 - 23 11 2021 - Warszawa

Nasi Klienci