Excel w controllingu personalnym

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Excel w controllingu personalnym

01 12 2021 - 02 12 2021 - Warszawa

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Osoby raportujące na temat obszaru zasobów ludzkich, zarządzające zasobami ludzkimi oraz planujące i kontrolujące procesy i koszty personalne.

Korzyści ze szkolenia

Główną wartością dodaną z tego szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych analiz, planów, budżetów i wskaźników. Dodatkowo usystematyzujemy informacje dotyczące poszczególnych wskaźników w obszarze personalnym. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane.

UWAGA: Tempo szkolenia jest dość szybkie.

Program

1.1 Kalkulacja kosztów i wskaźników z obszaru personalnego z zastosowaniem funkcji tekstowych, logicznych, czasy, wyszukiwania i statystycznych.

1.2 Wykorzystanie tabel przestawnych do analizy danych, budowania raportów, kontroli wykonania budżetów.

1.3 Wykorzystanie formatowania warunkowego do wizualizacji wyników analiz i zwiększenia czytelności raportowania.

Powyższe funkcje i tabele przestawne posłużą do następujących obliczeń i analiz:

2.1 Koszty w obszarze personalnym
• Koszty zatrudnienia pracownika
• Koszty rekrutacji
• Koszty selekcji
• Koszty wprowadzenia do pracy
• Koszty BHP
• Koszty szkoleń
• Koszty motywowania pozafinansowego
• Koszty ocen okresowych
• Koszty wynagrodzeń
• Koszty absencji
• Koszty fluktuacji

2.2 Sporządzanie budżetu kosztów zasobów ludzkich

2.3 Strategiczne wskaźniki w obszarze personalnym
• Przychód z kapitału ludzkiego (HCR)
• Zysk ze sprzedaży z kapitału ludzkiego (PFTE)
• Koszty operacyjne na pracownika(CFTE)
• Zysk brutto z kapitału ludzkiego (PPFTE)
• Rentowność inwestycji w kapitał ludzki(HCVA)
• Zwrot z kapitału ludzkiego (HC ROI)

2.4 Ogólne mierniki działu personalnego
• Udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosztach ogółem
• Współczynnik obciążenia działu HR
• Współczynnik inwestycji w dziale zasobów ludzkich
• Wskaźnik specjalizacji

2.5 Mierniki doboru pracowników
• Ogólny czas rekrutacji
• Ilość kandydatów
• Koszty rekrutacji i selekcji
• Czas pozostawania wybranego kandydata

2.6 Mierniki zatrudnienia
• Czas trwania zatrudnienia formalnego
• Koszt zatrudnienia formalnego
• Ilość i rodzaj szkoleń wstępnych i stanowiskowych

2.7 Mierniki absencji
• Wskaźnik utraconego czasu pracy
• Wskaźnik wykorzystania czasu pracy
• Wskaźnik absencji
• Wskaźnik absencji w podziale na działy, stanowiska, przyczyny, okresy
• Wskaźnik bezpośrednich kosztów absencji
• Wartość utraconych korzyści w związku z absencją pracownika
• Koszty zastępstwa pracownika w czasie absencji
• Wskaźnik godzin nadliczbowych

2.8 Mierniki szkoleń
• Wskaźnik udziału kosztów szkoleń w kosztach ogółem
• Wskaźnik struktury i dynamiki kosztów szkoleń
• Wskaźnik obciążenia obrotu kosztami szkoleń
• Wskaźnik inwestycji szkoleniowych
• Odsetek przeszkolonych pracowników
• Wskaźnik kosztowy szkoleń
• Wskaźnik efektywności pracowników przeszkolonych i nieprzeszkolonych
• Efektywność szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a
• Mierniki terminowości szkoleń

2.9 Mierniki fluktuacji i rotacji kadr
• Wskaźnik zwolnień (fluktuacja ujemna)
• Wskaźnik przyjęć (fluktuacja dodatnia)
• Wskaźnik fluktuacji (wymiany kadr)
• Wskaźnik ruchu kadry
• Wskaźnik przetrwania (stabilizacji)
• Wskaźnik „Rookie”
• Wskaźnik stabilności zatrudnienia (analiza stażu pracy)
• Analiza kohortowa – krzywa dożycia

2.10 Mierniki dotyczące motywowania pracowników

2.11 Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac
• Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych
• Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych
• Mierniki kosztów płac

2.12 Wielowymiarowe analizy zjawisk zachodzących w obszarze zasobów ludzkich
• Analizy statystyczne
• Analiza dynamiki
• Analiza struktury
• Analiza ABC
• Analiza XYZ
• Analiza ABC – XYZ

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1200 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

01 12 2021 - 02 12 2021 - Warszawa

Nasi Klienci