Microsoft Access – ekspert

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Microsoft Access – ekspert

Kategoria:

Wymagania: od uczestników kursu wymagana jest umiejętność implementowania podstawowej struktury relacyjnej bazy danych (tabele, relacje) oraz wyszukiwania rozproszonych informacji za pomocą kwerend na poziomie podstawowym. Doskonałym przygotowaniem jest ukończenie kursu: MS Access 2010 Start.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności kursantów do poziomu pozwalającego wynieść ich dotychczasowe umiejętności pracy z danymi na szczyt możliwości programu MS Access. Dzięki laboratoriom kursant pozna techniki wykorzystywania systemowych funkcji by sprawniej pracować z danymi tekstowymi, liczbowymi i czasem. Ponadto po szkoleniu kursant będzie potrafił budować interfejsy ułatwiające użytkownikom dostęp do danych oraz ich przeglądu i drukowania.

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program

Moduł 1: Zastosowanie wbudowanych systemowych funkcji skalarnych
– Zwracanie skrajnych i środkowych znaków ciągu znakowego.
– Znajdowanie jednego ciągu w drugim ciągu.
– Likwidacja spacji.
– Zastępowanie, wstrzykiwanie ciągu znakowego oraz inne konwersje znakowe.
– Porównywanie ciągów znakowych.
– Wyłuskiwanie elementów momentu czasowego.
– Wyliczanie różnicy między datami.
– Operacje dodawania i odejmowania jednostek czasu.
– Zaokrąglanie wartości liczbowych.
– Pozbywanie się wartości null’owych.
– Rozpatrywanie przydatków wartości.

Moduł 2: Wykonywanie działań modyfikujących na grupie wierszy
– Aktualizacja danych w istniejącej tabeli (kwerenda aktualizująca).
– Dodawanie rekordów do istniejącej tabeli (kwerenda dołączająca).
– Wybieranie rekordów z bazy danych i zapisywanie ich do nowej tabeli (kwerenda tworząca tabelę).
– Usuwanie wybranych danych z tabeli (kwerenda usuwająca).
– Zaawansowane kwerendy funkcjonalne które dokonują modyfikacji w oparciu o kilka obiektów.

Moduł 3: Automatyzacja regularnie wykonywanych operacji
– Automatyzacja importu danych przy pomocy makr.
– Przykład automatycznej obróbki danych, filtrowania informacji, eliminowania wadliwych wierszy.
– Kontrola „przepływu” wierszy miedzy tabelami.

Moduł 4: Wprowadzenie do formularzy
– Idea formularzy.
– Tworzenie formularzy pojedynczych, ciągłych , dzielonych.
– Wykorzystywanie poszczególnych sekcji w formularzach.
– Możliwości definiowania źródła danych dla formularzy.
– Praca z formantami (kontrolkami).
– Uatrakcyjnianie wyglądu formularzy.

Moduł 5: Formularze do wprowadzania danych
– Wyświetlanie podpowiedzi
– Sprawdzanie poprawności w prowadzanych danych.
– Naprowadzanie użytkownika na właściwy format danych.
– Ograniczanie zakresu dostępnych opcji przy pomocy pól wyboru, grup opcji i list rozwijanych.

Moduł 6: Formularze rozbudowane
– Rozbudowa formularzy o podformularze.
– Parametryzacja formularzy.
-Tworzenie powiązań między formularzowych.
– Usprawnienia VBA.
– Tworzenie szybkich łączy.

Moduł 7: Prezentacja informacji
– Tworzenie i zarządzanie raportami.
– Tworzenie szablonu raportu za pomocą kreatora.
– Tworzenie raportów w widoku projektu.
– Definiowanie parametrów strony raportu.
– Możliwości definiowania źródła raportu.
– Znaczenie różnych sekcji w raporcie.
– Zwiększanie przejrzystości raportu.
– Sortowanie danych.
– Formatowanie wyglądu pól informacyjnych.
– Praca z formantem linii.
– Osadzanie grafiki.
– Dodawanie numerów stron.
– Dodawanie daty i godziny.

Moduł 8: Rozszerzone możliwości raportowania
– Grupowanie danych na raporcie.
– Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych.
– Zastosowanie formantów obliczeniowych w raporcie.
– Formatowanie warunkowe.

Moduł 9: Tworzenie raportów w oparciu o parametry z formularza
– Powiązanie raportu z formularzem.
– Parametryzacja raportów w oparciu o wartości podane w formularzu.
– Centralna parametryzacja raportu.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 3 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

Nasi Klienci