Microsoft Access – start

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Microsoft Access – start

09 12 2021 - 10 12 2021 - Warszawa

Kategoria:
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie kursantów w metody projektowania i efektywnego wykorzystywania baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uczestnik laboratoriów nauczy się jak składować dane by były one użyteczne i można było z nimi sprawnie pracować. Po kursie kursant, będzie potrafił zaprojektować relacyjną bazę danych, zasilić ją danymi zewnętrznymi oraz zamieniać dane w użyteczne informacje dzięki poznaniu pełnego wachlarza możliwości kwerend.

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program

Moduł 1: Tworzenie dobrych projektów bazodanowych
– Terminologia systemów bazodanowych.
– Obiekty podlegające modelowaniu.
– Tabela jako miejsce składowania danych.
– Zasady rozdzielania informacji na tabele.
– Identyfikacja kluczy prosty, złożonych, naturalnych i sztucznych w tabelach.
– Modelowanie związków jeden do wielu oraz wiele do wielu między obiektami.
– Wzbogacanie związków o ich atrybuty.
– Modelowanie zjawisk zmiennych w czasie.

Moduł 2: Implementacja relacyjnej bazy danych
– Możliwości MS Access.
– Implementacja bazy danych w MS Access.
– Tworzeni i zarządzanie tabelami.
– Praca z kolumnami tabeli.
– Istota konwencji nazewnictwa pól w tabeli.
– Modyfikowanie danych w tabeli.

Moduł 3: Integralność danych w tabelach
– Definiowanie typów danych dla kolumn.
– Przegląd i dobór odpowiednich typów danych.
– Wymuszanie prowadzenia wartości w kolumnie.
– Tworzenie własnych reguł poprawności wprowadzanych danych.
– Naprowadzanie użytkownika na właściwy format danych.
– Wymuszanie unikalności danych.
– Tworzenie więzów integralności danych między tabelami.
– Kaskadowe operacje na danych.

Moduł 4: Pobieranie danych z innych aplikacji
– Tworzenie łącz umożliwiających przeglądanie danych znajdujących się poza bieżącą bazą danych.
– Projektowanie tabel których zadaniem jest przyjęcie danych zewnętrznych.
– Importowanie danych z formatów innych baz danych Access, arkuszy Excela i plików tekstowych.

Moduł 5: Zwracanie danych z tabel
– Idea kwerend wybierających.
– Tworzenie i modyfikowanie kwerend.
– Zwracanie pożądanych kolumn z tabel.
– Łączenie wartości z kilku kolumn w jedną.
– Dodawanie pól obliczeniowych wykonujące działania matematyczne na kolumnach.
– Nadawanie kolumną własnych nazw.
– Sortowanie danych.
– Pozbywanie się duplikujących się wartości.

Moduł 6: Filtrowanie danych
– Filtry bazujący na liczbie wierszy i kolejności zwracanych rekordów.
– Filtrowanie danych tekstowych, liczbowy i związanych z czasem.
– Operatory wyszukiwania pożądanych wartości.
– Logika trójwartościowa wyszukiwania rekordów.
– Kryteria złożone wyszukiwania rekordów po wielu polach.
– Szukanie wartości zgodnych ze wzorem.
– Praca z wartościami nieznanymi pustymi.

Moduł 7: Parametryzacja kwerend
– Możliwości parametryzacji kwerend.
– Dodawanie parametrów do kwerend.
– Wpływ typu parametru na poprawność wyniku.

Moduł 8: Łączenie rozproszonych informacji
– Łączenie informacji z kilku tabel.
– Różne rodzaje połączeń między tabelami.
– Tworzenie wielokrotnych połączeń między tabelami.
– Praca z właściwościami sprzężeń między tabelami.
– Wyszukiwanie rekordów niedopasowanych.

Moduł 9: Agregowanie i przestawianie danych
– Definiowanie zbiorów grupujących dane.
– Zwracanie informacji o zagregowanych zbiorach.
– Zastosowanie różnych funkcji agregujących.
– Filtrowanie danych zagregowanych.
– Przestawianie atrybutów zbiorów.

Moduł 10: Wykresy i tabele przestawne
– Inicjalizacja obiektów przestawnych.
– Definiowanie wymiarów.
– Filtrowanie danych.
– Grupowanie danych.
Formatowanie elementów wyświetlanych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

09 12 2021 - 10 12 2021 - Warszawa

Nasi Klienci