Microsoft Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Microsoft Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego

09 11 2021 - 10 11 2021 - Warszawa
20 12 2021 - 21 12 2021 - Warszawa

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najczęściej wykorzystywanymi możliwościami aplikacji Microsoft Excel w pracy działów księgowych oraz przećwiczą ich zastosowanie w praktyce. Po szkoleniu uczestnicy szybko i sprawnie przygotują analizę kosztów, przychodów, rozrachunków, uzgodnień kont, zestawień księgowo-finansowych i danych do sprawozdań bilansowych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnicy nauczą się korzystać z funkcji Excela szczególnie przydatnych dla pracowników działów księgowości co pozwoli zautomatyzować wykonywanie zadań m.in.:
• przygotować i obrabiać dane z wykorzystaniem formuł i funkcjonalności dostępnych w Excelu,
• analizować każdy nawet bardzo duży zbiorów danych i w ciągu kilku chwil przygotować z niego wielowymiarowe analizy i zestawienia.

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych. Wszystkie ćwiczenia wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą.

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program

1. Analiza kosztów, przychodów i wyniku finansowego na podstawie zapisów z konta:
• Numer konta podzielimy na trzy kolumny, żeby zrobić dowolne analizy.
• Do numeru konta dołożymy nazwę konta, żeby analizy były czytelniejsze dla nie księgowych.
• Z daty księgowania wyodrębnimy dzień, miesiąc, kwartał i rok, żeby analizy można było zrobić dla dowolnego okresu i porównywać dane np. miesiąc do miesiąca.
• Podzielmy dane na koszty i przychody, żeby można było zrobić bardziej ogólne analizy.
• Zrobimy zestawienie kosztów i przychodów w poszczególnych miesiącach i wyliczymy wynik finansowy.
• Zrobimy szczegółowe zestawienie kosztów w podziale na kategorie i miesiące.
• Przeanalizujemy koszty i przychody w poszczególnych kwartałach uwzględniając kategorie ogólne oraz podzielimy dane tak, żeby dane dla każdego pionu były na oddzielnym arkuszu.
• Każdy arkusz zapiszemy jako oddzielny plik.
• Przygotujemy analizę kosztów, policzymy i omówimy wskaźniki struktury i dynamiki kosztów.

2. Różnice kursowe dla wielu walut na podstawie tabel NBP:
• Na podstawie zestawienia faktur i płatności za te faktury oznaczymy skąd pobrać kurs waluty, w której było robione rozliczenie
• Pobierzemy kursy waluty na dzień wystawienia faktury i na dzień dokonania zapłaty.
• Przeliczymy różnice kursowe.
• Omówimy błędy, które się pojawią i wyjaśnimy, na co uważać w przyszłości.
• Podzielimy różnice kursowe na koszty i przychody.
• Zestawimy różnice kursowe w podziale na klientów lub waluty.

3. Należności – analiza
• Omówimy zasady blokowania okienek, żeby nie przesuwały się np. nagłówki
• Omówimy zasady filtrowania danych, jakie mogą pojawić się problemy, na co trzeba uważać, co utrudnia filtrowanie danych
• Omówimy zasady sortowania danych, na co koniecznie trzeba uważać, jak sortować dane wg wielu poziomów albo wg własnego pomysłu, co utrudnia lub uniemożliwia sortowanie danych
• Obliczymy opóźnienie płatności na dowolny dzień
• Podzielimy płatności na terminowe i przeterminowane
• Podzielimy płatności na szczegółowe, dowolne przedziały przeterminowań
• Naliczymy odpisy aktualizujące wartość należności
• Naliczymy odsetki od nieterminowych płatności
• Zrobimy zestawienia płatności w podziale na przedziały przeterminowań
• Przygotujemy analizę zadłużenia poszczególnych Klientów, ich udział w całkowitym saldzie, kosztów odpisów aktualizujących, odsetek.
• Zestawimy należności w przedziałach przeterminowań, wyliczymy wskaźniki struktury, ilości faktur ich daty
• Przygotujemy do wydruku zestawienie, które ma kilkaset stron

4. Należności a płatności
• Na podstawie zestawienia należności i wyciągów bankowych przypiszemy, jakie płatności zostały rozliczone danym przelewem, w jakim wyciągu, jakiego dnia.
• Sprawdzimy, które faktury zostały rozliczone danym przelewem.
• Czy wszystkie faktury są rozliczone?
• Czy wszystkie przelewy z danego wyciągu zostały przypisane do faktur?
• Czy kwota wpłat z wyciągu bankowego różni się od wartości faktur?

5. Przygotowanie załączników do rozksięgowania kosztów:
• Na podstawie dokumentów inwentaryzacyjnych rozliczymy inwentaryzację i zaktualizujemy wartość konta 330
• Przygotujemy do księgowania fakturę za paliwo i wydatki ze stacji benzynowej na podstawie zbiorczego zestawienia transakcji otrzymanego od sprzedawcy.
• Przygotujemy do księgowania biling telefoniczny.
• Podzielmy dane na poszczególne faktury.
• Przygotujemy dokumenty do wydruku.

6. Uzgodnimy konta, aby poznać trzy metody uzgodnienia:
• Sprzedaż z wystawionymi fakturami – metoda prosta
• Konto VAT z zapisami z rejestru, gdzie każdy dokument jest pokazany w wielu pozycjach i na różne sposoby w rejestrze i na koncie
• Konto rozliczenia zakupu, gdzie nie będzie pozornie części wspólnej, która ułatwi uzgodnienie

7. Środki trwałe
• Obliczymy datę rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji
• Obliczymy wartość umorzenia za miesiąc, za rok, na koniec roku, % umorzenia, wartość netto środka trwałego
• Uzupełnimy tabelę amortyzacyjną zapisami dla każdego miesiąca
• Bardzo szybko z tabeli za rok 2020 zrobimy tabelę na rok 2021, która sama już wszystko przeliczy
• Pogrupujemy dane, które muszą być schowane
• Przygotujemy PK do księgowania amortyzacji
• Przygotujemy zestawienie do szybkiego porównania ewidencji księgowej z rzeczywistością – czy ewidencja księgowa jest aktualna

8. Obrotówka
• Na podstawie obrotówki zrobimy bardzo szybko zestawienie stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – przykłady tabel do informacji dodatkowej do bilansu
• Porównamy salda konta 201 z obrotówki z saldami klientów wykazanymi w ćwiczeniu z analizą należności
• Rozwiążemy problem blokowania okienek
• Po co zestawiać obrotówki za różne okresy w tym samym arkuszu i jak to zrobić.
• Do czego wykorzystać tak zestawione obrotówki?

9. Druk sprawozdania – na podstawie przykładowego druku bilansu i rachunku zysków i strat:
• Ustawimy obliczenia w bilansie tak, aby nie pojawiały się błędy typu #DZIEL/0!
• Bardzo szybko znajdziemy i pokolorujemy komórki zawierające formuły, żeby były bardziej widoczne (żeby ich nie skasować przez pomyłkę)
• Zabezpieczymy przed zmianami wszystkie komórki, które nie zawierają liczb wpisanych z ręki
• Nauczymy się, jak błyskawicznie wyczyścić formularz w wpisanych wcześniej danych.

Informacje organizacyjne

Tablet jako narzędzie wspomagające naukę!

                                     Tablet CAVION Base 7.1 Quad

Tablet Cavion Base 7.1 Quad to tablet z wyraźnym i żywym obrazem na ekranie o przekątnej 7.1 cala. Pracuje szybko i wydajnie dzięki czterordzeniowemu procesorowi Allwinner A33 1.2 GHz. Charakteryzuje się wysoką rozdzielczością 1024 x 600 a co za tym idzie dużą szczegółowością oraz wyraźnym tekstem. Miejsce na dane zapewnia wbudowana pamięć 8 GB. Łączy się z sieciami bezprzewodowymi za pomocą interfejsu Wi-Fi 802.11b/g/n. Zapewnia doskonałą obsługę dzięki systemowi Android 4.4 *

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1440 zł + 23% VAT
Koszt uczestnictwa jednej osoby (bez tabletu): 1240 zł + 23% VAT

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, zajęcia na komputerze (komputer zapewnia organizator), przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

*Oferta szkolenia z tabletem dotyczy szkoleń zakupionych w cenie katalogowej (bez rabatów).
W przypadku niedostępności w magazynach tabletu z oferty otrzymają Państwo tablet innego producenta o specyfikacji technicznej możliwie najbardziej zbliżonej do wymienionego w ofercie.

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

09 11 2021 - 10 11 2021 - Warszawa
20 12 2021 - 21 12 2021 - Warszawa

Nasi Klienci