Power Pivot – MS Excel

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Power Pivot – MS Excel

28 06 2021 - Warszawa

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie Power Pivot jest skierowane do osób, które pracują na dużych zestawieniach danych i jednocześnie potrzebują rozszerzenia możliwości dotychczas stosowanych funkcji i narzędzi.

Korzyści ze szkolenia

Power Pivot jest doskonałym narzędziem dającym wielu osobom nowe możliwości, zwłaszcza w zakresie raportowania.

Program szkolenia

1. Wstęp
• informacje podstawowe – czym jest dodatek PowerPivot  
• architektura
• omówienie interfejsu dodatku

2. Import dużych zbiorów danych (więcej niż milion wierszy)
• przechowywanie danych przez PowerPivot w pliku Excela
• pobieranie danych z MS Excel, z plików TXT, CSV
• redukcja importowanych danych (filtrowanie i przyłączanie do modelu danych)

3. Różnice w zapisie zwykłego skoroszytu Excela i skoroszytu PowerPivot

4. Tworzenie relacji między kilkoma tabelami

5. Raportowanie na bazie danych z PowerPivot

6. Dodawanie miar wyliczanych (np. jak obliczyć miary (średnie) pozycyjne – medianę, kwantyle dla danych pogrupowanych wg województw)

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenie ma charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Terminy

28 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci