Rozporządzenie w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej dla sektora usług finansowych (DORA)

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Rozporządzenie w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej dla sektora usług finansowych (DORA)

28 08 2024 - Warszawa

Kategoria:
Cel szkolenia

Uczestnicy zapoznają się od strony praktycznej z wymaganiami Parlamentu Europejskiego i Rady dot. rozporządzenia w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej dla sektora usług finansowych (DORA). Szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom obszary, które będą podlegały dostosowaniu w organizacjach.

Program szkolenia

BLOK I
1. DORA podstawowe cele i założenia
2. DORA w kontekście Rekomendacji KNF i wytycznych EBA
3. Rekomendacja D KNF w kontekście wymagań DORA analiza porównawcza
4. Wytyczne EBA dot. zarządzania ryzykiem ICT
5. Wytyczne EBA dot. outsourcingu
6. DORA i zasada proporcjonalności

BLOK II
7. Obowiązki DORA
8. Zarządzanie ryzykiem ICT
9. Zgłaszanie incydentów związanych z ICT
10. Testowanie operacyjnej odporności cyfrowej i operacyjnej
11. Ryzyko ze strony zewnętrznych dostawców usług ICT

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Godziny zajęć: 09:00-16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

 

Terminy

28 08 2024 - Warszawa

Nasi Klienci