SQL Server – Start

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

SQL Server – Start

19 01 2022 - 21 01 2022 - Warszawa
15 02 2022 - 17 02 2022 - Warszawa
11 04 2022 - 13 04 2022 - Warszawa

Kategoria:
Cel szkolenia

1) Projektowanie oraz implementowanie tabel danych
2) Wyszukiwanie, grupowanie oraz łącznie danych między tabelami
3) Modyfikowanie danych w tabelach
4) Tworzenie widoków i procedur na często poszukiwane dane

Opis szkolenia

Szkolenia przekazanie kursantom wiedzę i umiejętności z zakresu gromadzenia danych w relacyjnych bazach danych (15% czasu szkolenia) oraz ich efektywnego wykorzystywania w codziennej pracy (85% czasu szkolenia). Laboratoria kładą duży nacisk na poznanie nie tylko światowego standardu języka SQL, ale także rozszerzeń języka Transact-SQL dającego ogromne możliwości wyszukiwania i modyfikowania danych. Ceną kompetencją nabywaną przez kursanta podczas szkolenia jest umiejętność samodzielnego pozyskiwania danych do pracy z baz danych firmy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób które chcą powiększyć swoje kompetencje o umiejętność profesjonalnej pracy z danymi w relacyjnych bazach danych MS SQL Server. Do osiągnięcia celów szkolenia nie jest wymagana od kursanta jakakolwiek wiedza z zakresu relacyjnych baz danych i systemu MS SQL Server.

Umiejętności pozyskane na szkoleniu

Kategoria 1: Budowanie oraz rozbudowywanie baz danych
– Projektowanie tabel do przechowywania danych biznesowych
– Wymuszanie poprawności danych w tabelach i między tabelami

Kategoria 2: Wyszukiwanie i modyfikowanie danych przy użyciu T-SQL
– Wyświetlanie danych przy pomocy instrukcji SELECT
– Łączenie danych z kilku kolumn w jedną kolumnę
– Wykonywanie obliczeń na kolumnach danych
– Zmiana nazw kolumn wierszy wynikowych zapytań
– Sortowanie wierszy za pomocą klauzuli ORDER BY
– Eliminowanie duplikujących się wierszy
– Filtrowanie danych przy pomocy klauzuli WHERE
– Wyszukiwanie danych spełniających kryteria tekstowe, liczbowe i czasu
– Wyszukiwanie pól pozbawionych wartości
– Łączenie różnych filtrów w jednym zapytaniu
– Budowanie filtrów bazujących na kolejności wyświetlanych wierszy
– Łączenie danych z wielu tabel przy pomocy klauzuli JOIN
– Zwracanie wierszy dopasowanych między tabelami
– Wyświetlanie wierszy niedopasowanych między tabelami
– Grupowanie wierszy za pomocą klauzuli GROUP BY
– Wykonywanie obliczeń na pogrupowanych danych
– Filtrowanie grup wierszy za pomocą klauzuli HAVING
– Jednoczesne używanie klauzul WHERE, GROUP BY i HAVING
– Wstawianie wierszy za pomocą instrukcji INSERT
– Kopiowanie wierszy między tabelami
– Aktualizowanie wybranych wierszy za pomocą instrukcji UPDATE
– Aktualizowanie wierszy jednej tabeli w oparciu o dane z innej tabeli
– Usuwanie pożądanych wierszy za pomocą instrukcji DELETE

Kategoria 3: Wykorzystywanie rozszerzeń programistycznych języka T-SQL
– Zapisywanie zapytań w postaci widoków w celu ich wielokrotnego wykorzystania
– Wykorzystywanie widoków do błyskawicznego wyszukiwania danych
– Budowanie procedur realizujących zadania związane z wyszukiwaniem i modyfikowaniem danych
– Uruchamianie procedur składowanych
– Uniwersalizacja procedur poprzez ich parametryzację
– Poprawa bezpieczeństwa danych poprzez wykorzystywanie procedur składowanych

Program

Moduł 1: Projektowanie baz danych
– Projektowanie tabel
– Identyfikacja obiektów w tabeli
– Implementacja tabel w MS SQL Server
– Tworzenie związków między tabelami
– Projektowanie związków jeden do wielu
– Projektowanie związków wiele do wielu
– Definiowanie atrybutów związków
– Implementacja związków w MS SQL Server

Moduł 2: Pisanie zapytań SELECT
– Wyświetlanie kolumn z tabeli (SELECT, FROM)
– Ograniczniki identyfikatorów obiektów (”” i [])
– Łączenie wartości z kolumn (operator konkatenacji +)
– Aliasowanie kolumn (AS, =)
– Operatory arytmetyczne (+, -, /, *, %)
– Operacje jednoczesne (all-at-once)
– Unikatowość wierszy wynikowych (DISTINCT)
– Idea sortowania danych (ORDER BY)
– Sortowanie danych (ASC, DESC)
– Sposoby wskazywania kolumny sortowanej
– Kolumny według których można sortować dane

Moduł 3: Filtrowanie danych
– Definiowanie warunku wyszukiwania (WHERE)
– Operatory porównania (=, !=, <>, >, !>,  >=, <, !<, <=)
– Logika trójwartościowa (TRUE, FALSE, UNKNOWN)
– Pola pozbawione wartości (IS NULL, IS NOT NULL)
– Zaprzeczanie predykatu (NOT)
– Łączenie predykatów (AND, OR)
– Pierwszeństwo operatorów logicznych (Precedence)
– Wspomagający operator zakresu (BETWEEN)
– Wspomagający operator listy (IN)
– Budowa wzorca wyszukującego (LIKE)
– Symbole wieloznaczne (%, _, [], [^])
– Ucieczka od symboli wieloznacznych (ESCAPE)
– Zwracanie określonej liczby lub procentu wierszy (TOP)
– Determinizm opcji TOP (WITH TIES)
– Filtr OFFSET-FETCH

Moduł 4: Łączenie danych z wielu tabel
– Idea złączeń między tabelami (JOIN)
– Złączenie krzyżowe (CROSS JOIN)
– Identyfikacja kolumn z tabel
– Aliasowanie tabel (AS)
– Złączenie wewnętrzne (INNER JOIN)
– Złączenie zewnętrzne (LEFTOUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN)
– Złączenie złożone
– Wielokrotne połączenia jednorodne
– Wielokrotne połączenia mieszane
– Logiczna kolejność wyznaczania połączeń
– Kontrolowanie logicznej kolejności połączeń

Moduł 5: Agregowanie danych
– Agregowanie danych (GROUP BY)
– Funkcje agregujące (SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT)
– Zbiory grupujące
– Techniczny aspekt grupowania danych
– Filtrowanie danych zagregowanych (HAVING)
– Złączenia i grupowanie danych (FROM i GROUP BY)
– Funkcje skalarne i grupowanie danych

Moduł 6: Modyfikowanie danych
– Rozpoznanie tabeli (sp_help)
– Wstawianie wiersza (INSERT … VALUES)
– Dane znakowe różnych języków
– Wpływ wartości domyślnych na wstawianie danych (DEFAULT)
– Wstawianie wielu wierszy do tabeli (VALUES)
– Wstawianie wierszy z „innej” tabeli (INSERT … SELECT)
– Aktualizowanie wierszy (UPDATE)
– Złożone operatory przypisania (+=, -=, *=, /=, %=)
– Aktualizowanie danych w oparciu o dane z innej tabeli (UPDATE … FROM)
– Użycie aliasów w aktualizacjach opartych na złączeniu
– Usuwanie pożądanych wierszy (DELETE)
– Usuwanie danych w oparciu o dane z innej tabeli (DELETE … FROM)
– Usuwanie wszystkich wierszy z tabeli (TRUNCATE)

Moduł 7: Widoki
– Tworzenie widoku
– Wywołanie widoku
– Uzyskanie definicji widoku
– Modyfikacja widoku
– Zmiana nazwy widoku
– Usuwanie widoku
– Zamaskowanie definicji widoku
– Wiązanie widoku z bazowymi obiektami

Moduł 8: Procedury składowane
– Tworzenie procedury składowanej
– Wywoływanie procedury składowanej
– Uzyskanie definicji procedury
– Modyfikacja procedury
– Zmiana nazwy procedury
– Usuwanie procedury
– Potrzeba parametryzacji procedur
– Skalarny parametr wejściowy
– Wiele skalarnych parametrów wejściowych
– Metod przekazywania wartości parametrom
– Wartość domyślna parametrów
– Null w wartości domyślnej parametru skalarnego
– Procedury składowane i instrukcje modyfikujące dane

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 3 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

19 01 2022 - 21 01 2022 - Warszawa
15 02 2022 - 17 02 2022 - Warszawa
11 04 2022 - 13 04 2022 - Warszawa

Nasi Klienci