Szkolenie online Mierniki w działaniach personalnych i działaniach działu personalnego

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Szkolenie online Mierniki w działaniach personalnych i działaniach działu personalnego

11 10 2021 - 12 10 2021 - Online
01 12 2021 - 02 12 2021 - Online

Kategoria: ,
Program szkolenia

I. Strategiczne wskaźniki w obszarze personalnym – zastosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel – funkcje matematyczne, tekstowe, wyszukiwania, logiczne, czasu

• Przychód z kapitału ludzkiego (HCR)
• Zysk ze sprzedaży z kapitału ludzkiego (PFTE)
• Koszty operacyjne na pracownika(CFTE)
• Zysk brutto z kapitału ludzkiego (PPFTE)
• Rentowność inwestycji w kapitał ludzki(HCVA)
• Zwrot z kapitału ludzkiego (HC ROI)

II. Operacyjne wskaźniki w obszarze personalnym – analizy z wykorzystaniem dostępnych możliwości tabel przestawnych

1. Ogólne mierniki działu personalnego
• Udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosztach ogółem
• Współczynnik obciążenia działu HR
• Współczynnik inwestycji w dziale zasobów ludzkich
• Wskaźnik specjalizacji

2. Mierniki rekrutacji i selekcji
• Ogólny czas rekrutacji
• Ilość kandydatów
• Koszty rekrutacji i selekcji
• Czas pozostawania wybranego kandydata

3. Mierniki absencji
• Wskaźnik utraconego czasu pracy
• Wskaźnik wykorzystania czasu pracy
• Wskaźnik absencji
• Wskaźnik absencji w podziale na działy, stanowiska, przyczyny, okresy

4. Mierniki szkoleń
• Wskaźnik udziału kosztów szkoleń w kosztach ogółem
• Wskaźnik struktury i dynamiki kosztów szkoleń
• Wskaźnik obciążenia obrotu kosztami szkoleń
• Wskaźnik inwestycji szkoleniowych
• Odsetek przeszkolonych pracowników
• Wskaźnik kosztowy szkoleń

5. Mierniki fluktuacji i rotacji kadr
• Wskaźnik zwolnień (fluktuacja ujemna)
• Wskaźnik przyjęć (fluktuacja dodatnia)
• Wskaźnik fluktuacji (wymiany kadr)
• Wskaźnik ruchu kadry
• Wskaźnik przetrwania (stabilizacji)
• Wskaźnik stabilności zatrudnienia (analiza stażu pracy)
• Analiza kohortowa – krzywa dożycia

6. Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac
• Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych
• Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych
• Mierniki kosztów płac

7. Wskaźniki zatrudnienia
• Analiza struktury i dynamiki zatrudnienia w podziale na piony, działy i stanowiska
• Analiza struktury i dynamiki zatrudnienia w podziale na wiek, staż, wykształcenie
• Analiza struktury i dynamiki zatrudnienia w podziale na inne wybrane kryteria

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie z kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 09:00-14:30

Harmonogram szkolenia:

→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF

08:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 → warsztat cz. I
10:30 → przerwa 15-minutowa
10:45 → warsztat cz. II
12:15 → przerwa 15-minutowa
12:30 → warsztat cz. III
14:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

11 10 2021 - 12 10 2021 - Online
01 12 2021 - 02 12 2021 - Online

Nasi Klienci