Szkolenie online Zarządzanie ryzykiem outsourcingu zgodnie z wymaganiami Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Szkolenie online Zarządzanie ryzykiem outsourcingu zgodnie z wymaganiami Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu

10 09 2024 - Online
15 10 2024 - Online
06 11 2024 - Online
10 12 2024 - Online

Kategoria:
Cel szkolenia

Poznanie wymagań EBA w sprawie outsourcingu. Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom najważniejszych aspektów w obszarze zarządzania procesem outsourcingu i zarządzania ryzykiem związanym z podmiotami zewnętrznymi realizującymi funkcje krytyczny i istotne dla organizacji.

Program szkolenia

1. Outsourcing w świetle dotychczasowych wymagań prawnych
2. Wytyczne EBA – omówienie najistotniejszych zmian w procesie outsourcingu,
3. Wytyczne KNF w sprawie wymagań EBA
4. Instrukcja zarządzania ryzykiem outsourcingu
5. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w świetle wymagań EBA dotyczących outsourcingu
6. Klasyfikacja umów z funkcjami krytycznymi i istotnymi
7. Ocena ryzyka podmiotu zewnętrznego
8. Nadzór nad procesem outsourcingu w banku (odpowiedzialności)
9. Omówienie zmian w umowach outsourcingu
10. Plany ciągłości działania i bezpieczeństwo informacji w odniesieniu do procesu outsourcingu w banku
11. Outsourcing usług (procesów) krytycznych
12. Wymogi EBA dotyczące dokumentacji w tym rejestrów usług outsourcingowych

Materiały dla uczestników: Metodyka zarządzania ryzykiem outsourcingu (Mapa zagrożeń, ankieta oceny dostawcy zewnętrznego)

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia
dostęp do platformy szkoleniowej ADN Akademii (Baza wiedzy) na 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem z głośnikiem i mikrofonem (opcjonalnie kamerą) oraz dostępem do stabilnego Internetu.

Udział w szkoleniu on-line nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, podczas zajęć.

Miejsce i godziny zajęć
Miejsce zajęć: platforma MS Teams
Godziny zajęć: 09:00 – 16:00

HARMONOGRAM SZKOLENIA
08:45 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 → warsztaty cz. I
10:30 → przerwa 15-minutowa
10:45 → warsztaty cz. II
12:45 → przerwa 30-minutowa
13:15 → warsztaty cz. III
14:45 → przerwa 15-minutowa
15:00 → warsztaty cz. IV
16:00→ planowane zakończenie szkolenia,

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

10 09 2024 - Online
15 10 2024 - Online
06 11 2024 - Online
10 12 2024 - Online

Nasi Klienci