Szkolenie online Zasady audytowania/weryfikacji dostawcy usług IT zgodnie z wymaganiami ISO 27001 oraz Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego i nadzoru EBA w zakresie outsourcingu

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Szkolenie online Zasady audytowania/weryfikacji dostawcy usług IT zgodnie z wymaganiami ISO 27001 oraz Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego i nadzoru EBA w zakresie outsourcingu

10 09 2024 - Online
15 10 2024 - Online
07 11 2024 - Online
11 12 2024 - Online

Kategoria:
Cel szkolenia

Poznanie wymagań EBA w sprawie outsourcingu. Uczestnik zapozna się z wymagania EBA dot. outsourcingu i KNF w zakresie oceny jakości usług dostawcy zewnętrznego, bezpieczeństwa i spełnienia wymagań zawartych umów z bankiem.

Program szkolenia

1. Outsourcing w świetle dotychczasowych wymagań prawnych
2. Wytyczne EBA – omówienie najistotniejszych zmian w procesie outsourcingu (kontrola, audyt)
3. Wytyczne KNF dotyczące usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne mające szczególny charakter ze względu na bezpośredni wpływ na jakość i bezpieczeństwo usług świadczonych na rzecz klientów oraz reputację banku
4. Wytyczne EBA dot. oceny jakości usług podmiotu zewnętrznego w tym wytycznych przy zawieraniu umów outsourcingowych
5. Procedury doboru usługodawców zewnętrznych
6. Ocena umów outsourcingu
7. Podstawowe zasady i wytyczne w sprawie kontroli usługodawców zewnętrznych
8. Potencjalny wpływ umowy outsourcingu na zdolność banku do:
a. Identyfikacji ryzyka, zarządzania ryzykiem i jego monitorowania
b. Spełnienia wszystkich wymogów prawnych i regulacyjnych
c. Przeprowadzenia stosownych audytów dotyczących funkcji będących przedmiotem outsourcingu
9. Wzorcowa ankieta oceny podmiotu zewnętrznego
10. Zasady raportowania efektów kontroli i audytu dostawcy zewnętrznego

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia
dostęp do platformy szkoleniowej ADN Akademii (Baza wiedzy) na 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem z głośnikiem i mikrofonem (opcjonalnie kamerą) oraz dostępem do stabilnego Internetu.

Udział w szkoleniu on-line nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, podczas zajęć.

Miejsce i godziny zajęć
Miejsce zajęć: platforma MS Teams
Godziny zajęć: 09:00 – 16:00

HARMONOGRAM SZKOLENIA
08:45 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 → warsztaty cz. I
10:30 → przerwa 15-minutowa
10:45 → warsztaty cz. II
12:45 → przerwa 30-minutowa
13:15 → warsztaty cz. III
14:45 → przerwa 15-minutowa
15:00 → warsztaty cz. IV
16:00→ planowane zakończenie szkolenia,

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

10 09 2024 - Online
15 10 2024 - Online
07 11 2024 - Online
11 12 2024 - Online

Nasi Klienci