Zarządzanie kryzysowe jako element zapewnienia ciągłości działania w odniesieniu do regulacji prawnych i dobrych praktyk

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Zarządzanie kryzysowe jako element zapewnienia ciągłości działania w odniesieniu do regulacji prawnych i dobrych praktyk

14 06 2021 - 15 06 2021 - Warszawa

Kategoria:
Program

DZIEŃ I

BLOK I –ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Z PERSPEKTYWY PAŃSTWA – WYKŁAD, ĆWICZENIA

1. Zagrożenie, sytuacja kryzysowa i kryzys z perspektywy państwa – Ćwiczenie
2. Teoria zarządzania kryzysowego w państwie a jego ciągłość funkcjonowania
3. Omówienie wymagań ustawy o zarządzaniu kryzysowym
4. Struktury zarządzania kryzysowego w państwie
5. Komunikacja kryzysowa w państwie – Ćwiczenie
6. Ewakuacja jako narzędzie z zakresu zarządzania kryzysowego
7. Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego – istota i scenariusze

BLOK II – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Z PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORSTWA – WYKŁAD, ĆWICZENIA

1. Zagrożenie, sytuacja kryzysowa i kryzys z perspektywy przedsiębiorstwa – Ćwiczenie
2. Teoria zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie a jego ciągłość działania
3. Omówienie dokumentów normatywnych zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie
4. Struktury zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie
5. Komunikacja kryzysowa w przedsiębiorstwie – Ćwiczenie
6. Ewakuacja a zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem
7. Testy z zakresu zarządzania kryzysowego – istota, scenariusze i podnoszenie efektywności – Ćwiczenie

BLOK III – CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA A ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1. Zintegrowane podejście do zarządzania kryzysowego (państwo i przedsiębiorstwo)
2. Infrastruktura krytyczna w integrowaniu zarządzania kryzysowego
3. Zarządzanie kryzysowe przez zapewnianie ciągłości działania
4. Wspólne struktury zarządzania kryzysowego – Ćwiczenie
5. Zintegrowana komunikacja kryzysowa
6. Ryzyko w modelu zintegrowanym – istota, metody analizy i oceny, sposoby postępowania, wstęp do analizy BIA – Ćwiczenie
7. Dobre praktyki

DZIEŃ II

BLOK IV – STRATEGIA ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA – WYKŁAD, ĆWICZENIA

1. Definicja i cel strategii
2. Budowa scenariuszy postępowania i określenie sposobów wznowienia krytycznych procesów i zasobów – Ćwiczenie
3. Scenariusze sytuacji kryzysowych i opracowanie strategii postępowania – Ćwiczenie
4. Strategie w obszarze biznesowym
5. Strategie w obszarze IT

BLOK V – STRUKTURA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – WYKŁAD, ĆWICZENIA

1. Dlaczego potrzebujemy Planu Zarządzania Kryzysowego
2. Zasady wyznaczenia osób w strukturze zarządzania kryzysowego
3. Budowa graficznej struktury zarządzania kryzysowego w organizacji – Ćwiczenie
4. Określenie zadań , uprawnień i kompetencji dla zespołów kryzysowych
5. Opracowanie reakcji w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych
6. Plan, zasoby, procedury i komunikacja w zarządzaniu kryzysowym
7. Zasady współpracy ze służbami pracującymi w trybie ciągłym
8 .Zasady współpracy z lokalnymi Sztabami Zarządzania Kryzysowego (powiat, województwo)

BLOK VI- PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA- WYKŁAD, ĆWICZENIA

1. Dlaczego potrzebujemy Planu Ciągłości Działania (BCP)
2. Cechy dobrego Planu Ciągłości Działania (BCP)
3. Cel i zakres Planów Ciągłości Działania
4. Zasady opracowania struktury dokumentacji BCP – Ćwiczenie
5. Podstawowe procedury BCP
6. Zasady uruchomienia BCP
7. Zasady komunikacji i linie łączności
8. Kluczowe zadania i odpowiedzialności osób i zespołów w ramach BCP
9. Zasoby niezbędne do uruchomienia BCP
10. Komunikacja zewnętrzna (media, pracownicy, interesariusze)
11. Proces wycofania Planów Ciągłości Działania

BLOK VII – TESTOWANIA UTRZYMANIE I PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA (BCMS) – WYKŁADY, ĆWICZENIA

1. Czemu służą testy
2. Podstawowe zasady testowania
3. Opracowanie planów i scenariuszy testów – ćwiczenie
4. Ryzyka związane z realizacją testów
5. Dokumentowanie testów
6. Zasady przeglądu ustaleń związanych z BCMS
7. Dane wejściowe do przeglądu
8. Wyniki przeglądu

BLOK VIII – AUDYT I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE I KORYGUJĄCE – WYKŁAD

1. Zasady audytowania i opracowanie planów audytu
2 .Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
3. Częstotliwość i zakres audytu
4. Działania zapobiegawcze
5. Działania korygujące

BLOK IX – MODEL DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI W OBSZARZE ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

BLOK X – KORZYŚCI W WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 990 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:  
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

14 06 2021 - 15 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci