Zasady audytowania/weryfikacji dostawcy usług IT zgodnie z wymaganiami ISO 27001 oraz Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego i nadzoru EBA w zakresie outsourcingu

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Zasady audytowania/weryfikacji dostawcy usług IT zgodnie z wymaganiami ISO 27001 oraz Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego i nadzoru EBA w zakresie outsourcingu

10 09 2024 - Warszawa
15 10 2024 - Warszawa
07 11 2024 - Warszawa
11 12 2024 - Warszawa

Kategoria:
Cel szkolenia

Poznanie wymagań EBA w sprawie outsourcingu. Uczestnik zapozna się z wymagania EBA dot. outsourcingu i KNF w zakresie oceny jakości usług dostawcy zewnętrznego, bezpieczeństwa i spełnienia wymagań zawartych umów z bankiem.

Program szkolenia

1. Outsourcing w świetle dotychczasowych wymagań prawnych
2. Wytyczne EBA – omówienie najistotniejszych zmian w procesie outsourcingu (kontrola, audyt)
3. Wytyczne KNF dotyczące usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne mające szczególny charakter ze względu na bezpośredni wpływ na jakość i bezpieczeństwo usług świadczonych na rzecz klientów oraz reputację banku
4. Wytyczne EBA dot. oceny jakości usług podmiotu zewnętrznego w tym wytycznych przy zawieraniu umów outsourcingowych
5. Procedury doboru usługodawców zewnętrznych
6. Ocena umów outsourcingu
7. Podstawowe zasady i wytyczne w sprawie kontroli usługodawców zewnętrznych
8. Potencjalny wpływ umowy outsourcingu na zdolność banku do:
a. Identyfikacji ryzyka, zarządzania ryzykiem i jego monitorowania
b. Spełnienia wszystkich wymogów prawnych i regulacyjnych
c. Przeprowadzenia stosownych audytów dotyczących funkcji będących przedmiotem outsourcingu
9. Wzorcowa ankieta oceny podmiotu zewnętrznego
10. Zasady raportowania efektów kontroli i audytu dostawcy zewnętrznego

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Godziny zajęć: 09:00-16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

10 09 2024 - Warszawa
15 10 2024 - Warszawa
07 11 2024 - Warszawa
11 12 2024 - Warszawa

Nasi Klienci