Szkolenia w Akademii MDDP w sytuacji koronawirusa

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Szkolenia w Akademii MDDP w sytuacji koronawirusa

Drodzy Klienci,

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju informujemy o podjętych działaniach po stronie ADN Akademii.

Dla nas bezpieczeństwo nas wszystkich jest najważniejsze, w związku z tym jako odpowiedzialny dostawca usług szkoleniowych komunikujemy nasze działania.

Informujemy, że wszyscy nasi trenerzy i pracownicy biura otrzymali szczegółowe wytyczne i wskazówki do postępowania, które zapewniają jak największe bezpieczeństwo prowadzonych szkoleń.

Monitorujemy i przypominamy wszystkim o higienie i zdrowym trybie życia – stosujemy żele, dezynfekujemy sprzęt, unikamy podawania rąk i bardzo często myjemy ręce (również trenerzy zwracają na to uwagę w trakcie szkoleń).

Trenerzy delegowani na najbliższe szkolenia nie są w bezpośredniej grupie ryzyka – nie przebywali w ostatnim czasie w krajach wskazanych przez GIS i w ich otoczeniu nie ma osób poddanych kwarantannie oraz takich którzy przebywają w szpitalach na obserwacji lub stwierdzono u nich zakażenie. Przed każdym projektem weryfikujemy to będąc z Państwem w kontakcie.

Podczas realizacji szkolenia podejmujemy poniższe działania:
• przed rozpoczęciem zajęć zostanie podjęta weryfikacja parametrów zdrowotnych uczestników — mierzenie temperatury,
• dezynfekcja rąk przy wejściu, udostępnienie uczestnikom rękawiczek jednorazowych,
• obowiązek stosowania maseczek/przyłbic zakrywających usta i nos,
• zachowanie ustalonych limitów liczby uczestników na daną powierzchnię, duża sala szkoleniowa (5 m2 na uczestnika) oraz wentylowanie i wietrzenie pomieszczeń,
• udostępniamy płyny do dezynfekcji, dezynfekowanie są również materiały szkoleniowe,
• zapewniamy posiłki pakowanie próżniowo, sztućce jednorazowe (zwiększyliśmy ilość środków higienicznych, łazienki zostały wyposażone w płyny antybakteryjne, wszystkie miejsca newralgiczne takie jak: klamki, stoły, poręcze są dezynfekowane na bieżąco).

Na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego i stosujemy się do wytycznych.

Wszystkim życzymy dużo zdrowia i spokoju w tej wymagającej sytuacji.

Zespół ADN Akademii


Nasi Klienci