MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom II

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom II

18 06 2024 - 19 06 2024 - Warszawa

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności analizowania i obróbki danych personalnych w programie MS Excel. Podczas szkolenia poznamy funkcje dat, które pozwolą na analizę innych, trudniejszych tematów oraz użyjemy funkcji poznanych podczas pierwszej części szkolenia (MS Excel w pracy działu HR) do analizy bardziej złożonych zagadnień, jak choćby tworzenie budżetu na nagrody jubileuszowe. Nauczymy się też przygotowywać i zabezpieczać arkusze poufne oraz, we współpracy z Wordem, automatyzować tworzenie pism dla pracowników.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów personalnych/kadr oraz do osób zajmujących się analizą danych osobowych, które pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas pierwszej części szkolenia: MS Excel w pracy działu HR. 

Wymagania

Znajomość:
• funkcji logicznych: JEŻELI, ORAZ, LUB
• funkcji tekstowych: LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU
• funkcji dat: ROK, MIESIĄC, DZIEŃ, DATA.RÓŻNICA, NR.SER.OST.DN.MIES, NR.SER.DATY, DZIEŃ.TYG, DNI.ROBOCZE
• funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO (szukanie dokładne i przedziałami)
• tworzenia tabel przestawnych (w podstawowym zakresie)
• niestandardowych formatowań dat
• adresowania komórek ($)
• sortowania i filtrowania danych

Program

1. Zagadnienia wstępne – powtórzenie
• Adresowanie komórek
• Funkcje logiczne
• Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
• Funkcje SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI
• Funkcje dat
• Tworzenie tabel przestawnych

2. Operacje na datach i czasie
• Tworzenie własnych formatów dat i czasu
• Zamiana dat zapisanych niepoprawnie na prawidłowe daty
• Wykorzystanie funkcji logicznych i funkcji dat do obliczania terminów np. kończących się umów, okresów wypowiedzenia
• Wykorzystanie funkcji tekstowych do pracy z datami

3. Ochrona i sprawdzanie poprawności danych
• Ochrona pliku, skoroszytu i arkusza (ograniczenie edycji przez użytkownika, ochrona formuł arkusza)
• Wymuszanie na użytkowniku wprowadzania odpowiednich danych (np. tylko określone wartości wybierane z listy rozwijanej, data w prawidłowym formacie)

4. Wykorzystanie Excela do analizy danych
• Analiza absencji (listy obecności) przy użyciu funkcji statystycznych: (m. in. SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI)
• Tworzenie budżetu na nagrody jubileuszowe
• Funkcje logiczne w obliczaniu wskaźnika rotacji pracowników

5. Power Query – wstęp do dodatku
• Zasada działania
• Pobieranie danych z plików Excela – bieżącego i innych
• Pobieranie danych ze stron internetowych
• Podstawowe przekształcenia na danych
• Łączenie danych z wielu identycznych plików

6. Tabele przestawne – dalsze opcje
• Różne sposoby obliczeń w tabeli
• Pola obliczeniowe (prognozy wydatków szkoleniowych)
• Wykresy przestawne
• Budowanie kokpitów menedżerskich z wykorzystaniem fragmentatorów, opcjonalnie: osi czasu.
• Opcjonalnie: formatowanie warunkowe w tabelach przestawnych

7. Wizualizacja danych
• Liczba zatrudnionych pracowników w miesiącu
• Rozpiętość wynagrodzeń

8. Opcjonalnie: Tworzenie narzędzi dla pracowników
• Tworzenie formularzy elektronicznych z użyciem formantów (np. checkbox)
• Korespondencja seryjna w MS Word

9. Skróty klawiszowe ułatwiające pracę w arkuszu

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

18 06 2024 - 19 06 2024 - Warszawa

Nasi Klienci