Szkolenie online Power Query / GET & TRANSFORM – pobieranie i zaawansowane przekształcanie danych w MS Excel

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Szkolenie online Power Query / GET & TRANSFORM – pobieranie i zaawansowane przekształcanie danych w MS Excel

13 06 2024 - 14 06 2024 - Online

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z potężnymi możliwościami wykorzystania Power Query w pozyskiwaniu, transformowaniu, modelowaniu i ładowaniu danych z różnych źródeł bezpośrednio do arkuszy programu Excel i/lub modelu danych. Szkolenie zapewni również użytkownikowi możliwość  stosunkowo łatwej transformacji danych o skomplikowanej strukturze, sprawiającej mnóstwo problemów podczas normalnej pracy z programem Excel. Zaprezentowane zostaną także możliwości dodatku w dziedzinie automatyzacji powtarzalnych operacji na danych.

Korzyści ze szkolenia

Jesteśmy przekonani że uczestnicy szkolenia docenią efektywne i całkowicie nowe możliwości pracy z danymi pozwalające oszczędzać mnóstwo czasu w porównaniu z rozwiązaniami opartymi wyłącznie o narzędzia w budowane w program Excel. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników potrafił będzie pozyskiwać i transformować dane w taki sposób by ich dalsza obróbka w programie Excel była na tyle łatwa na ile to jest możliwe. Już tylko korzystanie z interfejsu użytkownika dodatku Power Query pozwoli uczestnikowi szkolenia w łatwy sposób pozyskiwać i kształtować dane z firmowych serwerów, plików tekstowych, csv, baz programu Access, plików, arkuszy i tabel programu Excel, z sieci Web i innych. Poznanie składni wewnętrznego języka M w ogromnym stopniu zwiększy jeszcze te, i tak już potężne, możliwości.

Program

1. Wstęp
2. Źródła dodatku oraz jego instalacja
3. Omówienie interfejsu użytkownika
4. Omówienie ustawień opcji dodatku Power Query
5. Źródła danych – import danych, omówienie
6. Plikowe źródła danych
   – Pliki programu Excel
   – Pliki tekstowe
   – Pliki CSV
7. Relacyjne bazy danych
   – MS SQL Server
   – Ms Access
   – Inne – omówienie
8. Webowe źródła danych
9. Inne sieciowe źródła danych
10. Korzystanie z Interfejsu użytkownika
11. Okienko zapytań
12. Lista kroków bieżącego zapytania
13. Nawigacja
14. Wstążka
   – Operacje na kolumnach
   – Typizacja danych
   – Wypełnianie, filtrowanie i sortowanie
   – Grupowanie
   – Łączenie i rozdzielanie
   – Kolumny przestawne (pivot i unpivot)
   – Operacje na tekstach, datach, liczbach
   – Lokalizacja typów danych (pl, en, fr itp.)
   – Dodawanie nowych kolumn
15. Operacje z wykorzystaniem edytora
16. Składnia języka M
17. Omówienie list, tabel, rekordów
18. Funkcje wbudowane
19. Funkcje użytkownika
20. Parametryzacja zapytań
21. Praktyczne wykorzystanie
22. Dołączanie danych
23. Łączenie arkuszy programu Excel
24. Pivot i Unpivot
25. Scalanie (merge – odpowiednik operacji Join znanej z SQL)
26. Wczytywanie danych z wielu plików ( z folderu)
27. Wykorzystanie list,  tabel, rekordów
28. Sumowanie narastające – running  total
29. Wykorzystanie Instrukcji warunkowych
30. Obsługa błędów i instrukcja „try”
31. Wykorzystanie tabeli parametrów
32. Zaawansowane filtrowanie
33. Budowa i użycie funkcji użytkownika
34. Budowa i użycie tabeli kalendarza
35. Wykorzystanie wbudowanych funkcji dotyczących dat i czasu
36. Automatyzacja
37. Pytania i odpowiedzi

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie z kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Harmonogram szkolenia:

→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF

09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → warsztat cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → warsztat cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → warsztat cz. III
15:30 → odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio
16:00 → zakończenie szkolenia

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

13 06 2024 - 14 06 2024 - Online

Nasi Klienci