Microsoft Excel poziom zaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Microsoft Excel poziom zaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie

23 05 2024 - 24 05 2024 - Warszawa
17 06 2024 - 18 06 2024 - Warszawa
28 08 2024 - 29 08 2024 - Warszawa
23 09 2024 - 24 09 2024 - Warszawa
28 10 2024 - 29 10 2024 - Warszawa
25 11 2024 - 26 11 2024 - Warszawa
16 12 2024 - 17 12 2024 - Warszawa

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w codziennej pracy. Podczas szkolenia część zagadnień poruszona w poziomie średniozaawansowanym szkolenia MS Excel będzie rozbudowana i omówiona na poziomie zaawansowanym m.in. formatowanie warunkowe, funkcje. Część poruszonych tematów będzie nowa: inspekcja formuł, nowe funkcje Excela 365, wstęp do PowerQuery. Ćwiczenia zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki automatyzacji i wykorzystaniu zaawansowanych funkcji MS Excel.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania zaawansowanych możliwości w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy działalności firmy oraz do budowy złożonych modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

• Efektywnie filtrować dane z użyciem filtrów zaawansowanych
• Lepiej organizować dane w obiekcie Tabela
• Wyróżniać dane na różne sposoby z formatowaniem warunkowym
• Definiować nazwy dla komórek i zakresów
• Tworzyć zagnieżdżone formuły różnych typów
• Korzystać z formuł tablicowych z efektem rozlewania
• Analizować dane w tabeli przestawnej / wykresie przestawnym
• Zaimportować dane z dodatkiem Power Query

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia.
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Program

Filtry zaawansowane

Obiekt tabela – efektywniejsza organizacja danych
• Odwołania strukturalne

Formatowanie warunkowe
• Warunkowe wyróżnianie komórek
• Paski danych
• Skala kolorów
• Ikony – model liczbowy, procentowy, percentyl
• Formatowanie w oparciu o wynik własnej funkcji, np. całego wiersza czy kolumny

Sprawdzanie poprawności danych
• Dynamiczne zakresy w sprawdzaniu poprawności

Formuły
• Rodzaje adresacji
• Wykorzystanie nazw w budowaniu formuł
• Nazywanie zakresów

Inspekcja
• śledzenie zależności, poprzedników, szacowanie formuł

Funkcje logiczne
• funkcje oraz, lub, warunki, jeżeli.błąd, jeżeli.nd
• techniki budowania formuł zagnieżdżonych

Funkcje tekstowe
• lewy, prawy, złącz, szukaj, fragment.tekstu, zamiana wielkości liter, usuwanie spacji, tekst.przed, tekst.po, połącz.teksty

Funkcje zliczające i sumujące
• licz.warunki, suma.warunków, suma.iloczynów

Funkcje wyszukiwania
• wyszukaj pionowo/ x.wyszukaj
• indeks + podaj.pozycję
• podaj.pozycję + przesunięcie

Funkcje tablicowe, wprowadzenie do nowych funkcji Excela
• sortuj, filtruj, unikatowe, symbol# w formułach
• efekt rozlewania

Analiza danych, Tabele przestawne,
• Sortowanie
• Filtrowanie etykiet i wartości, n-elementów
• Grupowanie wg. liczb, tekstu, dat
• Obliczenia podstawowe i pokaż wynik jako
• Wykresy przestawne
• Osie czasu i fragmentatory
• Kontrola wielu raportów, jednym fragmentatorem

Wstęp do Power Query
• Podłączanie do danych z różnych źródeł: pliki tekstowe, Excel
• Oczyszczanie danych i podstawowe transformacje
• Łączenie pionowe
• Łączenie poziome

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00 lub 9:00-15:00

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Justyna Świdnicka
tel. (48) (22) 208 28 47, fax. (48) (22) 211 20 90
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

*Oferta szkolenia z tabletem dotyczy szkoleń zakupionych w cenie katalogowej (bez rabatów).
W przypadku niedostępności w magazynach tabletu z oferty otrzymają Państwo tablet innego producenta o specyfikacji technicznej możliwie najbardziej zbliżonej do wymienionego w ofercie.

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

23 05 2024 - 24 05 2024 - Warszawa
17 06 2024 - 18 06 2024 - Warszawa
28 08 2024 - 29 08 2024 - Warszawa
23 09 2024 - 24 09 2024 - Warszawa
28 10 2024 - 29 10 2024 - Warszawa
25 11 2024 - 26 11 2024 - Warszawa
16 12 2024 - 17 12 2024 - Warszawa

Nasi Klienci